Meestgestelde vragen

 • Geen relatienaam na inlezen ABNAMRO bestand

  De ABNAMRO heeft de inhoud van het Swift MT940 (.STA) bestand gewijzigd.


  De software is nog niet aangepast voor dit gewijzigde bestand en hierdoor worden namen van bedrijven waar u PIN betalingen heeft gedaan en van locaties waar u geld heeft opgenomen, niet getoond in de transactielijst. In sommige gevallen is er dan ook geen rubriek automatisch toegekend.
  Helaas geeft een TXT(TAB)-bestand hetzelfde probleem. We moeten dit verder uitzoeken en hopen z.s.m. een oplossing te kunnen bieden.

 • Nieuwe sites van SNS, ASN en Regiobank

  De Volksbank heeft de sites van SNS, ASN en Regiobank vernieuwd. In deze beschrijving nemen we als voorbeeld de SNS Bank, maar de stappen gelden ook voor de ASN en de Regiobank. Als u inlogt krijgt u de volgende melding:

  ''

  U kunt voorlopig nog gebruik maken van het u bekende oude overzicht, maar als u wilt kunt u naar het nieuwe overzicht. Dit overzicht heeft een ander uiterlijk en u begint in het Overzicht van uw rekening(en)

  ''

  Klik op een rekening en klik daarna op [Transacties downloaden]

  ''

   

  Kies de rekening(en) waarvan u de transacties wilt downloaden en stel de periode in.

   

  Omdat het nieuwe download bestand een ander formaat heeft dan het oude moet u er voor zorgen dat u downloadt zonder overlappende periode, anders krijgt u dubbele transacties.

  Kies bij Bestandsformaat CSV en klik op Downloaden.

 • Opgeven IJksaldo en IJkdatum

  Omdat in de meeste importbestanden geen saldoinformatie wordt meegegeven moet Cashflow het saldo van een rekening berekenen op basis van de aanwezige transacties en de zogenaamde ijkgegevens. Het programma neemt als uitgangspunt het ijksaldo op een bepaalde ijkdatum. U kunt de ijkgegevens wijzigen in de details van een rekening via de keuze Onderhoud rekeningen.

  ''

  Opmerkingen:

  De ijkdatum begint op 00:00:00 uur. Als u een ijksaldo heeft ingevuld met een ijkdatum waarop er ook transacties aanwezig zijn, dan is het ijksaldo dus het saldo voor deze transacties.

  Swift MT-940 bestanden bevatten het actuele saldo. Dit saldo plus datum worden automatisch overgenomen in Cashflow. U hoeft het ijksaldo van ABN AMRO, Fortis en Van Lanschot rekeningen daarom niet aan te passen als u het MT-940 bestand van deze banken gebruikt.

   

 • Hoe voeg ik een bijlage toe aan mijn bericht op de Helpdesk?

  Om een bestand als bijlage mee te sturen naar de Helpdesk volgt u onderstaande stappen:
  Beantwoord in uw vragen de vraag van de Helpdesk door te klikken op [Tekst toevoegen aan deze vraag] en type een bericht.


  Klik vervolgens op [+Bestanden toevoegen (optioneel)...] Er wordt een venster geopend waarin u naar het bestand kunt gaan dat u op wilt sturen. In dit voorbeeld het bestand afbeelding.jpg. Selecteer het bestand en klik op [Openen]


  U ziet dat het bestand is toegevoegd. Indien nodig kunt u meer bestanden toevoegen. Om het bestand te kunnen versturen moet u eerst toestemming geven aan onze medewerkers om uw bestand(en) te mogen verwerken. Zet daartoe een vinkje in [ ] Ik geef toestemming aan Invers BV om U kunt via MijnBankingTools.nl - [Uw gegevens] deze toestemming weer intrekken. Daarmee wordt de bijlage uit de support ticket historie verwijderd.

   
  Klik op [Opslaan] om uw antwoord plus bijlage(n) naar de Helpdesk te versturen.

  U kunt aan het paperclipje zien dat de bijlage is verstuurd.

 • Hoe maak ik een schermafbeelding?

  Het kan voorkomen dat u wordt gevraagd een schermafbeelding te maken en op te sturen naar de helpdesk. U kunt op de volgende wijze een schermafbeelding maken:

  1. Ga naar het scherm waar u problemen ondervindt. Zorg ervoor dat eventuele ingevulde codes en/of foutmeldingen duidelijk zichtbaar zijn.
  2. Klik op de knop "PrintScreen / PrtScrn" (rechts bovenaan op uw toetsenbord)
  3. Open een tekstprogramma, bijvoorbeeld MS Word of open MS Paint.
  4. Klik met de rechtermuisknop op de getoonde lege pagina en kies uit het menu voor "plakken" of houd de control (Ctrl) toets ingedrukt en druk eenmaal op de "V" toets.
  5. De schermafbeelding wordt nu in het bestand getoond.
  6. Sla het bestand op en stuur het als bijlage naar ons op via de keuze "Uw vragen" in MijnBankingTools

  Wij verzoeken u meerdere schermafbeeldingen in één document te plakken.

 • Hoe voeg ik een nieuwe jaargang toe?
  Een nieuwe jaargang wordt automatisch aangemaakt als er transacties uit het nieuwe boekjaar worden ingevoerd (geïmporteerd of handmatig).U hoeft hiervoor geen extra handelingen uit te voeren.
 • Is Cashflow ook te gebruiken op een macOS systeem?

  De Cashflow programma's zijn niet geschikt voor Apple macOS systemen of andere besturingssystemen zoals Linux. Sommige van onze klanten draaien het programma wel op een Mac door middel van een Windows Emulator zoals Boot Camp. Hierop kunnen wij helaas geen support geven.

 • Hoe kan ik gegevens exporteren vanuit Casflow?

  Er zijn in Cashflow 5 twee mogelijkheden om gegevens te exporteren.

  Methode 1: Exporteren van transacties

  U kunt uw transacties exporteren naar een kommagescheiden tekstbestand (.CSV) door te klikken op de knop [Exporteren] in het lint.

  U kunt de gegevens hierdoor in allerlei andere programma's inlezen. In Excel gebruikt u hiervoor de menu-optie "Data - Externe gegevens importeren - Gegevens importeren ".

  U kunt dan eenmalig het bestand inlezen en in het vervolg - na een nieuwe export - de gegevens verversen via de menu-optie "Data - Gegevens vernieuwen".

  U kunt zelf niet instellen welke gegevens worden geëxporteerd. Dit gebeurt in een door ons bepaald formaat. De volgende gegevens worden geëxporteerd:


  Boekdatum 
  Boekdatum Maand
  Rentedatum
  Rekening
  Rekening (IBAN)
  Rekeningnaam
  Rubriek
  Bedrag bij
  Bedrag af
  Eindsaldo
  Omschrijving
  Tegenrekening
  Tegenrekening (IBAN)
  Relatienaam
  Belastingpost
  Betaalcode
  Interne boeking
  Opmerking


  NB
  Met methode 2 kunt u wel zelf de output instellen.

  Als u een transactie splitst (optie in Manager) in meerdere detailboekingen, wordt de rubriek in de hoofdboeking Gesplitst en kunt u elke detailboeking een eigen rubriek toekennen. De exportfunctie exporteert de hoofdboekingen zodat in het CSV bestand de hoofdboeking met de rubriek Gesplitst wordt weggeschreven

  Er wordt gebruik gemaakt van het ingestelde filter; u kunt dus bijvoorbeeld alle transacties van 2016 met de rubriek [Brandstof] exporteren.

  Methode 2: U kunt via de keuze BESTAND - Afdrukken - Afdrukvoorbeeld gegevens exporteren naar diverse formaten waaronder XLS, XLSX en CSV.

  U kunt dit gebruiken voor het exporteren van transacties, maar bijvoorbeeld ook voor het exporteren van de cijfers in het overzicht Per rubriek.

  Transacties:

  1. Open de Transactielijst
  2. Selecteer via de knop [Actieve kolommen] welke gegevens u wilt zien. Dit zijn dan ook de gegevens die zullen worden geëxporteerd
  3. Kies BESTAND - Afdrukken - Afdrukvoorbeeld
  4. Klik op [Exporteren naar] en kies het gewenste formaat

   ''

   

 • Hoe kan ik een transactie splitsen in meerdere deeltransacties?

   In Cashflow Manager is het mogelijk een transactie te splitsen in meerdere detail-regels. Stel er is een uitgave transactie van € 125 met de rubriek Brandstof, maar u wilt dat splitsen in twee bedragen:

  1. € 75 voor Brandstof
  2. € 50 voor Onderhoud Auto


  Selecteer de transactie en klik in de knoppenbalk op [Splitsen].

  De transactie wordt uitgeklapt met als eerste boeking de originele boeking en rubriek.

  Wijzig het bedrag in 75 en druk daarna op de TAB toets.

  Er wordt een tweede regel gemaakt met het restantbedrag van 50. Selecteer de rubriek Auto onderhoud.

  De rubriek in de hoofdboeking is automatisch gewijzigd in Gesplitst.

  Omdat een aantal overzichten in het programma is gebaseerd op de hoofdboekingen, zal in die overzichten de rubriek Gesplitst worden getoond. Dit geldt voor de Transactielijst en voor het overzicht Groeperen.

  In de overige overzichten, bijvoorbeeld Per rubriek, worden de detailboekingen gebruikt.

  Om een splitsing ongedaan te maken klikt u in de knoppenbalk op [Splitsen - Verwijderen].

 • Hoe zet ik Cashflow over naar een nieuwe PC?

  Om Cashflow over te zetten naar een nieuwe PC doorloopt u de volgende stappen:

  1. Maak op uw oude PC een backup van uw administratie(s) en zet het backup bestand op een draagbaar medium, bijv. een USB stick. 
  2. Download Cashflow van de downloadpagina en installeer het op uw nieuwe PC
  3. Start het programma Cashflow op
  4. Het programma moet op de nieuwe PC eerst worden geactiveerd. Kies voor [Ja, ik heb al een Cashflow account]
  5. Vul uw Gebruikersnaam en Wachtwoord in
  6. Het programma zal van onze server uw abonnementen ophalen en tonen
  7. Zet de onder stap 1 gemaakte backup terug


  NB
  U kunt het programma op maximaal 3 verschillende PC's activeren.

 • Hoe kan ik kasboekingen bijhouden?

  Als u binnen Cashflow Manager ook uw portemonnee/kasgeld wilt beheren gaat u hiervoor als volgt te werk:

  1. Kies ONDERHOUD - Rekeningen en klik op Nieuw
   Selecteer als Rekeningsoort: Contante betalingen
   Geef de rekening een Naam, bijvoorbeeld KAS
   Stel u heeft nu 100 euro in uw portemonnee: vul dit in in het veld IJksaldo met als IJkdatum vandaag of eerder
  2. Stel dat u nu 100 euro opneemt via de Pinautomaat. U krijgt dan deze afschrijving binnen via de import van uw bank. U boekt de geldopname op de rekening KAS als een inkomsten
  3. Als u nu een deel van dit bedrag uitgeeft, bijv. 30 euro aan boodschappen, boekt u dit op rekening KAS als een uitgave
   In de Transactielijst zien we nu de volgende transacties
   In het overzicht Per Rekening ziet u wat er na deze boekingen in de portemonnee zit


  Opmerkingen

  Er wordt geen automatische tegenboeking gegenereerd bij het inlezen van de transactie van de geldopname. Daarom moet u handmatig de inkomsten op de rekening KAS invoeren.

  De werkelijke Inkomsten en Uitgaven in april zijn Bij 1900 en Af 30 en niet Bij 2000 en Af 130 zoals de totalen laten zien in de Transactielijst. Door gebruik te maken van Interne boekingen zorgen we ervoor dat we de juiste totalen zien in bijv. Per rubriek en Per maand.

 • Wat zijn Interne boekingen?

  Interne boekingen zijn boekingen tussen uw eigen rekeningen, zoals een overboeking van uw rekening courant naar uw spaarrekening. Door gebruik te maken van interne boekingen voorkomt u dat bedragen dubbel worden geteld (uitgaven bij de ene rekening en inkomsten bij de andere.)

  In het scherm Invoerlijst kunt u filteren op de kolom [Interne boeking] om deze wel of niet in dit overzicht te tonen.

  ''

  In de OVERZICHTEN kunt u er voor kiezen of de interne boekingen wel of niet getoond moeten worden.

  ''

  De waarde van het veld [Interne boeking] in de Transactielijst wordt bepaald door de rubriek die aan de transactie is gekoppeld. In ONDERHOUD - Rubrieken kunt u een rubriek typeren als Interne boeking.

  NB
  Er wordt op basis van een boeking van rekening A naar rekening B niet automatisch een tegenboeking aangemaakt voor rekening B. U moet zelf beide boekingen invoeren.

 • Hoe maak ik een backup van mijn administratie(s) en hoe kan ik deze terugzetten?

  Wij raden u aan regelmatig een backup van uw aministratie(s) te maken. U kunt een backup maken en deze opslaan op uw PC (lokale backup) of u kunt een backup opslaan in onze digitale kluis in de cloud (online backup).

  Om een lokale backup van uw administratie(s) te maken doorloopt u de volgende stappen:

  1. Kies BESTAND
  2. Kies Backup - Backup maken klik op [Ja] in het bevestigingsscherm
  3. Selecteer de administraties die u in de backup wilt meenemen. TIP door het eerste checkboxje aan of uit te vinken kunt u alle administraties selecteren/deselecteren
  4. Kies voor het maken van een lokale backup
  5. Klik op [Volgende] en selecteer de opslagmap en een bestandsnaam. Deze worden door het programma vooringevuld. U kunt deze wijzigen door op de [...] te klikken
  6. Klik op [Volgende] en [Voltooien] om de backup te voltooiende 


  Om een lokale backup terug te lezen doorloopt u de volgende stappen:

  1. Kies BESTAND - Backup - Backup teruglezen klik op [Ja] in het bevestigingsscherm
  2. Kies voor het terugzetten van een lokale backup
  3. Klik op [Kies een bestand...] om de map met de backup bestanden te openen
  4. Selecteer de backup die uw terug wilt zetten
  5. Klik op [Volgende]
  6. Selecteer de administratie(s) die u terug wilt zetten en klik op [Volgende]
  7. Klik op [Ja] om het overschrijven van de bestaande administratie te bevestigen


  U kunt een backup online verzenden naar de digitale kluis van Cashflow en hiervandaan ook weer teruglezen.

  LET OP!
  Er kan maar één backup worden opgeslagen. Als u een online backup maakt wordt een reeds bestaande backup overschreven. Als u meerdere backups van verschillende tijdstippen wilt bewaren moet u gebruik maken van de lokale backup.

  Voordat een back-up verzonden wordt, wordt het backup bestand encrypted met uw wachtwoord als sleutel. Hierdoor is de backup alleen door u te openen.

  De eerste stappen zijn hetzelfde als die voor het maken van een lokale backup.

  Kies bij stap 4 voor het maken van een Online backup.

  Bij het terugzetten van de online backup wordt het online bestand opgehaald en gedecrypt en kunt u kiezen welke administratie(s) u wilt terugzetten. Zie verder de stappen voor het terugzetten van een lokale backup vanaf stap 6.

 • Hoe kan ik een buitenlandse bankrekening toevoegen?

  Stel u wilt een rekening toevoegen voor uw Franse bank Credit Agricole

  Om deze bankrekening toe te voegen moet u deze stappen volgen:

  1. Kies ONDERHOUD - Banken en klik op Nieuw


   Vul in de Bankdetails de gegevens in


   Vul in [Land] de beginletters fr in (van France/Frankrijk en selecteer het Land France
   Vul de BIC (verplicht) en eventueel de overige gegevens in en klik op [Opslaan]
  2. Kies ONDERHOUD - Rekeningen en klik op Nieuw
   Open in Rekeningdetails de lijst met landen en selecteer Frankrijk
   Selecteer in de lijst met Banken: Credit Agricole
   Vul in het veld IBAN het IBAN rekeningnummer in.

   Als het hele IBAN nummer is ingevuld zal het rekeningnummer hieruit worden herleid
   Vul de overige gegevens in en klik op [Opslaan]
 • Wat doet de keuze Jaarafsluiten?

  Met de keuze Jaarafsluiten (alleen beschikbaar in Manager) kunt u alle transacties van een oudere jaargang uit de lopende administratie verwijderen. Er wordt een nieuwe administratie aangemaakt met als voorgestelde naam de naam van de administratie gevolgd door - Afsl. jjjj (jjjj is het verwijderde jaartal). U kunt de administratie ook zelf een naam geven. Deze administratie bevat alle boekingen van het verwijderde jaar, zodat u deze altijd nog kunt bekijken.

  Opmerkingen:

  1. Jaarafsluiten is het archiveren van oude jaargangen die u soms nog wilt raadplegen, maar die u niet permanent in uw lopende administratie wilt terugzien. Deze laatste bevat daardoor minder boekingen en is daardoor sneller in het gebruik en bij het maken van backups
  2. Jaarafsluiten is geen administratieve functie en is niet verplicht.
  3. Als er maar 1 jaargang in de administratie aanwezig is, is Jaarafsluiten niet mogelijk. Eerst moet er een nieuwer jaar in de administratie aanwezig zijn. Zie 4
  4. U hoeft geen Jaarafsluiten uit te voeren om een nieuw jaar te kunnen gebruiken. Een nieuwe jaargang wordt automatisch aangemaakt als er transacties voor dat nieuwe jaar zijn ingevoerd (geïmporteerd of handmatig)
  5. Omdat er een saldoberekening plaatsvindt voor de verschillende aanwezige rekeningen moeten de jaren worden afgesloten in volgorde van ouderdom
  6. De keuze Jaarafsluiten kan niet worden teruggedraaid. Maak daarom eerst een backup van uw lopende administratie, zodat u daarop terug kunt vallen als u spijt krijgt van het verwijderen van jaargangen
  7. De keuze is te vinden onder BESTAND - Administratie
 • Kan ik mijn administraties gebruiken vanaf verschillende computers?

  U heeft het programma op meerdere computers geïnstalleerd en u wilt via een netwerk de administraties op elk van die computers kunnen gebruiken.

  Wij raden ten zeerste af de data op een netwerkschijf te plaatsen!

  Dit heeft te maken met conflicten die kunnen optreden als er via een netwerkverbinding contact wordt gemaakt met de database. In het uiterste geval kan uw database hierdoor onherstelbaar beschadigd raken is en is uw administratie niet meer te openen.

  Ook het gebruik van een opslagdienst in de cloud zoals Dropbox, OneDrive en Google Drive raden wij ten zeerste af!

  U moet op elke computer de data lokaal gebruiken, bij voorkeur in de standaardmap:

  C:\ProgramData\BankingTools\Cashflow5

  Om gegevens uit te wisselen tussen de verschillende computers moet u gebruik maken van de Backup/restore functie.

  Het gebruik van uw data via een netwerkverbinding of via een opslagdienst in de cloud is geheel voor eigen risico.

 • Hoe kan ik alle transacties van een rubriek afdrukken?

  U wilt alle transacties die zijn gekoppeld aan een bepaalde rubriek afdrukken.

  1. Open het tabblad TRANSACTIES
  2. Klik in de kolomkop Rubriek op het Filtersymbool
  3. Selecteer in de getoonde lijst de rubriek waarvan u de transacties wilt zien, bijv. [Uitgaan,hobby's en vakantie]
  4. Alleen de transacties met deze rubriek worden getoond
  5. Als u nu kiest voor Afdrukken worden alleen deze transacties afgedrukt

Maak uzelf financieel bewust

Digitaal huishoudboekje voor al uw inkomsten en uitgaven

Het meest uitgebreide inzicht in uw financiën