Privacy

BankingTools is onderdeel van Invers. Invers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Invers gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar diensten/producten. Invers houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming en persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Invers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- IBAN nummer
- Bijzonder categorieën van financiële gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Invers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te informeren over alle Invers diensten/producten
- U de mogelijkheid bieden om een account aan te maken
- Invers diensten/producten beter afstemmen op uw behoeften
- Marketing activiteiten voor uitbreiding van onze klantrelatie met u
- Diensten/producten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven met u te delen
- Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Invers neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Invers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden bewaard, zolang de Nederlandse wetgeving dit vereist voor administratieve en belastingtechnische doeleinden.

Personalia worden bewaard, zolang de gebruiker van de software een persoonlijke account in gebruik heeft. Wanneer gebruikers hun account verwijderen, dan worden deze gegevens verwijderd.

Banktransacties worden bewaard, zolang de gebruiker van de software een persoonlijke account in gebruik heeft. Wanneer gebruikers hun account verwijderen, dan worden deze gegevens verwijderd.                                      

Delen van persoonsgegevens met derden

Invers deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Invers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Invers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Invers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door sales@bankingtools.nl te emailen om onze AVG formulier op te vragen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Invers neemt de bescherming van uw gegevens serieus, maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook zijn de gegevens in uw account niet direct door medewerkers van Invers te benaderbaar. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sales@bankingtools.nl.

Maak uzelf financieel bewust

Digitaal huishoudboekje voor al uw inkomsten en uitgaven

Het meest uitgebreide inzicht in uw financiën