Voorwaarden jaarlicentie BankingTools 

Ten behoeve van een gebruikslicentie op Cashflow software gaan U (klant van BankingTools) en INVERS (uitgever van BankingTools) een overeenkomst aan onder de volgende voorwaarden:

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor één van de softwareprogramma's : Cashflow Viewer, Cashflow Assistant, Cashflow Manager inclusief een bijbehorend servicecontract Cashflow Service. Indien u - middels een upgrade - wisselt van programma, gelden voor het nieuwe programma dezelfde voorwaarden.

1

Licentie

1.1

Een tijdelijke licentie op Cashflow software betekent dat u, tegen betaling van een periodiek verschuldigde licentieprijs, een overeenkomst sluit met Invers voor het gebruiksrecht van de betreffende software gedurende een overeengekomen periode.

1.2

De periodiek verschuldigde licentieprijs bestaat uit een vergoeding om de software gedurende de overeengekomen periode te gebruiken én een vergoeding voor het recht op een bepaald niveau van service en onderhoud (Cashflow-Service).

1.3

Na betaling van de periodiek verschuldigde licentieprijs krijgt u een registratiecode, die de mogelijkheid geeft om de software gedurende de overeengekomen periode te gebruiken. Tevens krijgt u in die periode het recht op de diensten van Invers die behoren bij het overeengekomen niveau van service en onderhoud (Cashflow-Service).

1.4

Als het gebruiksrecht - om welke reden dan ook - eindigt, stopt tegelijkertijd het bijpassende recht op service en onderhoud. Als de service en het onderhoud eindigt, houdt dit niet automatisch in dat het gebruiksrecht eindigt.

 

 

2

Ingangsdatum en duur

2.1

De ingangsdatum van deze overeenkomst is de aankoopdatum van uw Cashflow licentie. Zodra het verschuldigde bedrag op een rekening van Invers is bijgeschreven, zal Invers uw licentie op het betreffende Cashflow product voor de duur van de overeengekomen periode activeren.

2.2

Tenzij anders overeengekomen, wordt de licentie telkens verstrekt voor een periode van 12 maanden.

2.3

U kunt deze overeenkomst beëindigen door uiterlijk 1 maand voor de einddatum uw overeenkomst af te melden voor verlenging. U kunt dit doen via uw persoonlijke account op http://www.mijnbankingtools.nl. Zodra u per e-mail een ontvangstbevestiging van Invers ontvangt, dat uw afmelding is aangekomen, is uw opzegging een feit. De overeenkomst blijft in dat geval bestaan tot 1 jaar vanaf de ingangsdatum, maar zal daarna niet meer verlengd worden.

2.4

Indien u de overeenkomst niet heeft afgemeld voor verlenging wordt deze jaarlijks automatisch verlengd, telkens voor een periode van 12 maanden. U ontvangt 4-6 weken voor de einddatum per e-mail bericht dat er verlengd zal gaan worden.

2.5

Invers kan een licentie overeenkomst beëindigen door u uiterlijk 1 maand voor de einddatum per e-mail een opzegging te sturen. Invers dient dan haar verplichtingen tot de einddatum na te komen, mits het voor die periode voor de licentie verschuldigde bedrag aan Invers is voldaan.

2.6

Een verlengde overeenkomst kunt u op dezelfde manier, maar ook tussentijds, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

2.7

Na beëindiging van deze overeenkomst vervallen alle in deze overeenkomst genoemde rechten en plichten.

 

 

3

Software en Updates

3.1

Een geldige licentie inclusief Cashflow-Service geeft u gebruiksrecht op de meest recente versie van de software die beschikbaar is. Hieronder wordt verstaan dat u tijdens de looptijd van de licentie altijd de nieuwste versie van de software kunt downloaden.

3.2

Nieuwe versies van software zijn:

  • geschikt gemaakt voor de nieuwste versie van Microsoft Windows
  • aangepast aan de laatste downloadformaten van banken
  • uitgebreid voor import van downloadformaten van nieuwe banken
  • uitgebreid met nieuwe functies en mogelijkheden
  • ontdaan van eventuele fouten in de software

3.3

Invers ontwikkelt de Cashflow software o.a. op basis van suggesties van klanten. Invers is vrij om zelf te bepalen welke functies in de software worden verwerkt.

3.4

Zodra een update voor een product beschikbaar is krijgt u hierover van Invers bericht. U dient dan zelf uw Cashflow product updaten.

3.5

Deze overeenkomst geeft u geen recht op gratis upgrades. Onder upgrade wordt verstaan het tegen bijbetaling overschakelen van een Cashflow versie naar een uitgebreidere versie, bijvoorbeeld van Cashflow-Viewer naar Cashflow-Assistant. Onder upgrade wordt ook verstaan het overschakelen van een versie naar een hogere major versie, bijvoorbeeld Cashflow versie 4.x naar Cashflow versie 5.x  .

   

4

Ondersteuning

4.1

Invers u ondersteunt u bij het gebruik van een van bovengenoemde software programma’s.

4.2

U kunt op de volgende manieren ondersteuning krijgen:

  • op www.bankingtools.nl staat onder ‘Support” een altijd recent overzicht van meest gestelde vragen (FAQ’s) en antwoorden.
  • u kunt een vraag stellen aan onze supportdesk, door op http://www.mijnbankingtools.nl in te loggen in uw persoonlijke account.
  • u kunt vragen ook per post sturen naar BankingTools, Postbus 82103, 2508 EC ’s-Gravenhage.

4.3

Vragen worden door onze supportdesk gedurende 5 werkdagen per week beantwoord, in principe binnen 2-3 werkdagen.

4.4

Gedurende een aantal uren wordt daarnaast tijdens werkdagen ook telefonische ondersteuning gegeven via het betaalde telefoonnummer 088-0640500. De openingstijden en de kosten voor het bellen naar dit nummer staan op de website www.bankingtools.nl vermeld. De kosten worden u ook gemeld voordat u contact krijgt met de telefonische supportdesk.

4.5

Invers kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat zij niet in staat is een probleem met de C@shflow software op te lossen.

 

 

5

Prijs en voorwaarden

5.1

De kosten voor een tijdelijke licentie voor een Cashflow product inclusief Cashflow-Service verschillen per versie en zijn te raadplegen op www.bankingtools.nl.

5.2

Deze overeenkomst geeft Invers het recht om éénmaal per jaar de periodiek verschuldigde licentieprijs via een automatische machtiging van uw rekening af te schrijven, namelijk bij aanvang van de nieuwe periode van 12 maanden.

5.3

Indien het bedrag niet automatisch van uw rekening kan worden afgeschreven, krijgt u hierover bericht van Invers. Tot het moment dat het verschuldigde licentiebedrag (al dan niet verhoogd met administratiekosten) op een rekening van Invers is bijgeschreven, worden uw rechten op gebruik en service opgeschort. Uw verplichting tot betaling van de aangeschafte en/of verlengde licentie blijft daarbij onverminderd van kracht.

5.4

Ingeval van betalingsachterstand zal Invers u eerst herinneren. Mocht betaling uitblijven, dan heeft Invers het recht om het openstaande bedrag te verhogen met administratieve en eventueel incassokosten.

5.5

U bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van uw gegevens bij Invers (BankingTools), zoals met name uw e-mailadres, rekeningnummer en adresgegevens. Zie hiervoor ook de algemene verkoopvoorwaarden.

5.6

Invers heeft het recht om éénmaal per jaar de prijs en de voorwaarden van deze overeenkomst aan te passen. Van zulke wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

 

 

De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op www.bankingtools.nl beschikbaar voordat u een tijdelijke Cashflow licentie bestelt. Door de tijdelijke Cashflow licentie te bestellen gaat u akkoord met de voorwaarden zoals genoemd in deze overeenkomst én onze algemene verkoopvoorwaarden. Een kopie van deze overeenkomst is/wordt u nogmaals toegestuurd bij de bevestiging van uw bestelling.

Download deze voorwaarden in PDF-formaat.

 

Thuiswinkel Waarborg Ecommerce Europe Trustmark Digicert EV SLL SecureDeze website gebruikt cookies. Als u dit accepteert kunt u onze website optimaal gebruiken.
Lees hier over het gebruik van de cookies. Wilt u cookies accepteren?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Het bevat geen persoonsgegevens en wordt gebruikt om de website te verbeteren.

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytische cookies maken het mogelijk om de prestatie van de website te meten.

Advertentie cookies maken het mogelijk om advertenties op andere websites te tonen.

Nee