Voorwaarden Cashflow Service (versie 4 en ouder) 

Ten behoeve van Cashflow-Service gaan U (klant van BankingTools) en Invers (uitgever van BankingTools) een overeenkomst aan onder de volgende voorwaarden:

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor één van de versies van de softwareprogramma’s Cashflow Viewer, Cashflow Assistant of Cashflow Manager. Deze overeenkomst blijft van kracht als u - middels een update - van versie wisselt; de overeenkomst heeft daarna betrekking op die nieuwe versie.

 

1

Ingangsdatum en duur

1.1

De ingangsdatum van deze overeenkomst is de aankoopdatum van uw Cashflow-Service. Zodra het verschuldigde bedrag op een rekening van Invers is bijgeschreven zal uw Cashflow-Service door Invers worden geactiveerd.

1.2

De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 12 maanden en wordt na afloop daarvan jaarlijks weer automatisch verlengd voor opnieuw een periode van 12 maanden.

1.3

U ontvangt 4-6 weken voor de verlengingsdatum bericht op het door u opgegeven e-mailadres, telkens als verlenging zal plaatsvinden.

1.4

U kunt deze overeenkomst beëindigen door uiterlijk 1 maand voor de einddatum uw overeenkomst op te zeggen. U kunt dit doen via uw persoonlijke account op http://www.mijnbankingtools.nl. Zodra u per e-mail een ontvangstbevestiging van Invers ontvangt dat uw afmelding is aangekomen, is uw opzegging een feit. De overeenkomst blijft in dat geval bestaan tot 1 jaar vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst, maar zal daarna niet meer verlengd worden.

1.5

Een verlengde overeenkomst kunt u op dezelfde manier beëindigen, maar ook tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

1.6

Invers kan een Cashflow-Service overeenkomst beëindigen door u uiterlijk 1 maand voor de einddatum per e-mail een opzegging te sturen. Invers dient dan haar verplichtingen tot de einddatum na te komen, mits het voor die periode verschuldigde abonnementsgeld aan Invers is voldaan.

 1.7

 Na beëindiging van deze overeenkomst vervallen alle in deze overeenkomst genoemde rechten en plichten.

 

 

2

Software Updates

2.1

Een geldige overeenkomst geeft u recht op het gratis downloaden van de software updates, die gedurende de looptijd van uw Cashflow-Service overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Hieronder wordt verstaan dat u altijd de nieuwste update van de door u aangeschafte versie van de software tot uw beschikking krijgt.

2.2

Nieuwe versies van software zijn:

  • geschikt gemaakt voor de nieuwste versie van Microsoft Windows
  • aangepast aan de laatste downloadformaten van banken
  • uitgebreid voor import van downloadformaten van nieuwe banken.
  • ontdaan van eventuele fouten in de software
  • uitgebreid met nieuwe functies en mogelijkheden.

 

2.3

Invers ontwikkelt de Cashflow software o.a. op basis van suggesties van klanten. Invers is vrij om zelf te bepalen welke functies in de software worden verwerkt.

2.4

Zodra een update voor een product beschikbaar is, krijgt u hierover van Invers bericht. U dient dan zelf uw Cashflow product te updaten.

2.5

Deze overeenkomst geeft u geen recht op gratis upgrades. Onder upgrade wordt verstaan het tegen bijbetaling overschakelen naar een uitgebreider programma, bijvoorbeeld van Cashflow Viewer naar Cashflow Assistant, of van Cashflow Assistant naar Cashflow Manager. Onder upgrade wordt ook verstaan het overstappen naar een hogere hoofd versie, bijvoorbeeld Cashflow versie 4.x naar Cashflow versie 5.x .

 

 

3

Ondersteuning

3.1

Invers ondersteunt u bij het gebruik van een van bovengenoemde software programma's.

3.2

U kunt op de volgende manieren ondersteuning krijgen:

  • op www.bankingtools.nl staat onder ‘Support’ een altijd recent overzicht van meest gestelde vragen (FAQ’s) en antwoorden.
  • u kunt een vraag stellen aan onze supportdesk, door in te loggen in uw persoonlijke account op http://www.mijnbankingtools.nl.
  • u kunt vragen ook per post sturen naar BankingTools, Postbus 82103, 2508 EC ’s-Gravenhage

3.3

Vragen worden door onze supportdesk gedurende 5 werkdagen per week beantwoord, in principe binnen 2-3 werkdagen. Alleen vragen van klanten met een actieve Cashflow-Service overeenkomst worden beantwoord. Klanten zonder Cashflow-Service kunnen gebruik maken van de veel gestelde vragen en antwoorden op www.bankingtools.nl.

3.4

Tijdens werkdagen wordt gedurende een aantal uren per dag ook telefonische ondersteuning gegeven via het betaalde telefoonnummer 088-0640500. De openingstijden en de kosten voor het bellen naar dit nummer staan op de website www.bankingtools.nl vermeld. De kosten worden u ook gemeld voordat u contact krijgt met de telefonische supportdesk.

3.5

Invers kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat zij niet in staat is een probleem met de Cashflow software op te lossen.

 

 

4

Prijs en voorwaarden

4.1

De kosten voor één jaar Cashflow-Service bij een van onderstaande producten bedragen per 1 januari 2015:
bij Cashflow-Viewer € 11,95 pjr
bij Cashflow-Assistant € 14,95 pjr
bij Cashflow-Manager € 17,95 pjr

4.2

Deze overeenkomst geeft Invers het recht om eenmaal per jaar bovenstaande bedragen via een automatische machtiging van uw rekening af te schrijven, namelijk bij aanvang van de nieuwe periode van 12 maanden.

4.3

Indien het bedrag niet automatisch van de door u opgegeven rekening kan worden afgeschreven, krijgt u hierover bericht van Invers. Tot het moment dat het verschuldigde bedrag (al dan niet verhoogd met administratiekosten) op een rekening van Invers bijgeschreven is, worden uw rechten op de omschreven diensten opgeschort. Uw verplichting tot betaling van de aangeschafte en/of verlengde Cashflow-Service overeenkomst blijft daarbij onverminderd van kracht..

4.4

Ingeval van betalingsachterstand zal Invers u eerst herinneren. Mocht betaling uitblijven, dan heeft Invers het recht om het openstaande bedrag te verhogen met administratieve en eventueel incassokosten.

4.5

U bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van uw gegevens bij Invers (BankingTools), zoals met name uw e-mailadres, rekeningnummer en adresgegevens. Zie hiervoor ook de algemene verkoopvoorwaarden.

4.6

Invers heeft het recht om eenmaal per jaar de prijs en de voorwaarden van deze overeenkomst aan te passen. Zulke wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

 

 

De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op www.bankingtools.nl beschikbaar voordat u Cashflow-Service bestelt. Door Cashflow-Service te bestellen gaat u akkoord met de voorwaarden zoals genoemd in deze overeenkomst én onze algemene verkoopvoorwaarden. Een kopie is/wordt u nogmaals toegestuurd bij de bevestiging van uw bestelling..

Download deze voorwaarden in PDF-formaat.

 

Klantbeoordelingen Thuiswinkel Waarborg Ecommerce Europe Trustmark Digicert EV SLL SecureDeze website gebruikt cookies. Als u dit accepteert kunt u onze website optimaal gebruiken.
Lees hier over het gebruik van de cookies. Wilt u cookies accepteren?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Het bevat geen persoonsgegevens en wordt gebruikt om de website te verbeteren.

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytische cookies maken het mogelijk om de prestatie van de website te meten.

Advertentie cookies maken het mogelijk om advertenties op andere websites te tonen.

Nee