Op 30 juni is een update (5.0.2.95) verschenen voor Cashflow 5. Onderstaand een overzicht van de verbeteringen die in deze en voorgaande updates zijn doorgevoerd. Heeft u versie de laatste update nog niet, open dan uw programma en kijk op de start pagina onder [IMPORT].

Nieuw

 • Verbeterde afdrukmogelijkheden, incl. afdrukken naar PDF, XLS etc.
 • Afdrukken is toegevoegd aan Viewer
 • Een geïmporteerd transactiebestand kan nu ook worden verplaatst naar een andere schijf of drive
 • Verbeteringen in de keuze Vrije import
 • Speciaal voor ING klanten: Bestaande zogenaamde "KN: xxxxxxxxxxxxxxx" relatienamen worden bij import overschreven met correcte namen
 • Meer actieve kolommen kiezen in Assistant
 • Instelling toegevoegd voor het Rubriceren op basis van overeenkomstigen tijdens importeren.
 • Rubriceren obv overeenkomstige transacties is verbeterd
 • Nu ook rubriceren obv overeenkomstige transacties in Assistant
 • Aanmaken van buitenlandse rekeningen
 • Keuzemogelijkheid om rubrieken in grafieken te tonen
 • Transacties kunnen naar het klembord worden gekopieerd
 • Nibud referentiecijfers zijn geactualiseerd naar 2015
 • PDF wordt ingesteld als standaard-formaat bij het koppelen van een beeldbestand aan een transactie
 • BAN van de relatie kan worden getoond in de Transactielijst
 • Wijzigingen aan het importeren van de volgende banken, ivm wijzigingen aan de transactiebestanden:
  - KNAB
  - Belfius
  - ING België
  - Van Lanschot
 • Aanpassing client - server communicatie ten behoeve activeren van de software programma.

Bugfixes

 • Na het importeren van een ABN AMRO Swift bestand is het ijksaldo weer juist
 • Van een Gepslitste transactie worden de detailtransacties correct opgeslagen
 • Verbeterde saldoberekening
 • Verbeterde handmatige invoer van transacties
 • Diverse verbeteringen in Opstellen jaarbudget
 • Vernieuwde detectie van een gedownload bankbestand
 • De administratie [MIJN ADMINISTRATIE] kan ook worden verwijderd (Manager)
 • Cashflow kon alleen worden gebruikt door iedereen ipv gebruikers met beheers-rechten (administrator)
 • Restoren v4 back-up geeft geen foutmelding meer als er meerdere administraties werden geselecteerd
 • Handmatig toegekende rubrieken worden niet meer overschreven door automatisch rubriceren
 • Jaarafsluiting verwijdert niet meer de niet gebruikte relaties
 • Saldoberekening na een Jaarafsluiting is aangepast
 • Herstellen programma instellingen wijzigt niet meer de datalocatie
 • Foutmelding bij wijzigen Instellingen en opties is verholpen
 • Juiste saldi in Transactielijst en Groeperen worden berekend na importeren transacties
 • De grafiek in BUDGETTEREN - Realisatie per rubriek toont de juiste maanden
 • In BUDGETTEREN - Realisatie per maand wordt niet meer de rubriek Gesplitst getoond
 • Afschrift-bestanden (.PDF) met lange namen worden niet meer afgekapt opgeslagen en zijn weer oproepbaar
 • Bij jaarafsluiting wordt opnieuw het ijksaldo berekend
 • Correcte saldoberekening na splitsen en handmatig invoeren van een transactie
 • Correcte saldoberekening na importeren van ABN AMRO MT940 bestanden met overlappende periodes
 • De systeem rubriek 'Gesplitst' wordt niet meer automatisch toegekend aan een transactie bij het rubriceren o.b.v. overeenkomstige transacties
 • Aanpassing aan instellen van de actieve kolommen bij Cashflow-Assistant
 • Beter afdrukken van de omschrijving in het overzicht Groeperen