Op 8 februari 2016 is er weer een update verschenen; Update 5.0.2.155. Bedoeld voor eind december, maar door drukte enigszins vertraagd.

In deze update zijn weer een aantal nieuwe toevoegingen gedaan:

  • In het overzicht Per rekening worden nu rekeningen zonder ijkgegevens gesignaleerd, zodat geen onjuist saldo wordt weergegeven.
  • In de transactielijst worden ook gesplitste transacties in het algemeen filter meegenomen.
  • In Viewer kan nu ook een wachtwoord voor de administratie worden ingesteld.
  • In Manager kan automatisch een begroting worden gemaakt op basis van de begroting/werkelijke uitgaven in het huidige jaar.
  • In Assistant kan in de transactielijst ook de kolom mutatiesoort worden aangezet.
  • Er is een extra controle en foutafhandeling bij het maken van een Online backup.
  • Jaarafsluitingen moeten in chronologische volgorde worden gedaan om geen gaten in de administraties te laten ontstaan.