Al jaren is er onzekerheid over onze pensioenen. Een combinatie van onzekerheden op de financiële markten en een sterk toenemende levensverwachting heeft voor veel problemen gezorgd. Het wereldwijd geprezen Nederlandse pensioenstelsel wankelt.

Het probleem

Het eerste probleem is ontstaan door een combinatie van een langere levensverwachting en een afgenomen geboortecijfer. Hierdoor wordt de werkende groep die de pensioenen betaald steeds kleiner terwijl de pensioengerechtigde groep steeds groter wordt.

Het tweede probleem is de lage rentestand. Bij het berekenen van de pensioenpremie wordt namelijk rekening gehouden met de jaarlijkse rente. Ter verduidelijking: U wilt over 20 jaar € 1000 hebben gespaard. Bij een rente van 2% moet u nu € 672 op uw bank zetten. Door de jaarlijkse rente groeit dit bedrag dus in 20 jaar naar € 1000. Is de rente 4%, dan betaald u slechts € 456. Bij een hogere rente is het bedrag dat u nu op uw bank zou moeten zetten dus lager.

Dit zelfde principe wordt gehanteerd bij onze pensioenpremie. Omdat de rentestand de laatste jaren extreem laag is moeten dus relatief hoge premies worden betaald om, rekening houdend met de rente, op uw pensioengerechtigde leeftijd voldoende premie te hebben betaald.

Om deze problemen te verduidelijken adviseren wij dit filmpje

Hoe bereid ik me hierop voor?

De problemen van ons pensioenstelsel zijn niet van dit jaar. Al in het begin van dit decennia werden problemen gedetecteerd. Om de problemen te voorkomen zijn door de overheid een aantal maatregelen genomen. Op de website van wijzeringeldzaken kunt u kijken wat de veranderingen in ons pensioenstelsel voor u betekenen.

Ook het huishoudboekje Cashflow van BankingTools helpt u de onzekerheden weg te nemen. Door prognoses te maken kunt u zich voorbereiden op de toekomst. Zolang er onduidelijk blijft op hoeveel pensioen u recht heeft, is het raadzaam altijd een buffer te hebben.