Het is de bedoeling dat er een totaalplaatje gecreëerd wordt van de huishoudelijke financiën. Indien dit plaatje met regelmaat geanalyseerd wordt, dan kan de financiële positie van het gezin worden bepaald. Op basis van deze gegevens kan, daar waar nodig, een aanpassing plaatsvinden in het uitgaven- en bestedingspatroon. Daarom wordt een al dan niet digitaal huishoudboekje veel ingezet als ondersteuning bij bezuinigingen en besparingen.

Geschiedenis van het huishoudboekje

Het huishoudboekje is ontstaan in de vijftiger jaren van de afgelopen eeuw. Voornamelijk de  huisvrouwen van die tijd begonnen met het secuur bijhouden van alle uitgaven. Iedere uitgave werd netjes bijgehouden en opgeschreven in een papieren boekje. Op die manier werd er bezuinigd op de uitgaven. Dure aankopen zoals een fiets of een nieuwe kast waren in die tijd minder vanzelfsprekend dan nu. Er moest gelet worden op de uitgaven zodat dit soort grote aankopen gedaan kon worden en een huishoudboekje was een goed middel om dit te doen.

De jaren daarna is het huishoudboekje steeds verder ontwikkeld. De computer werd geïntroduceerd. Het digitale huishoudboekje werd daardoor geboren. Vanaf dat moment was het ook mogelijk om de financiën digitaal bij te houden. Deze ontwikkeling was revolutionair omdat dit de fundamentele wijze van het bijhouden van de financiële administratie heeft verandert. Het was vanaf dat moment niet meer nodig om de inkomsten en uitgaven handmatig bij te houden. Het digitaal bijhouden van de administratie was geboren en dat is nooit meer verandert.

Huishoudboekje in de 21e eeuw: het digitale huishoudboekje

In de huidige eeuw heeft het digitale huishoudboekje er een hele nieuwe generatie ontstaan. Dit is grotendeels te danken aan de flinke groei van het internetbankieren. Er zijn complete softwarepakketten ontstaan voor het bijhouden van de financiele administratie. Bankingtools is één van de eerste pakketten waarmee dit kon. Bankingtools biedt namelijk de mogelijkheid om de transacties vanuit het internetbankieren de downloaden en vervolgens te importeren in de software. Dit is revolutionair en erg gewild gebleken. De software analyseert de transacties geheel automatisch en plaatst in rubrieken. Daar waar men vroeger dus handmatig de inkomsten en uitgaven moest ordenen, doet nu de software al het werk. Gemak dient steeds meer de mens en waarom ook niet?