Nu de inkt van het nieuwe regeerakkoord droog is en we allemaal weer wakker zijn geschud, blijkt dat we de veranderingen allemaal in onze portemonnee gaan voelen. De crisis is helaas nog in volle gang en daar zullen de gevolgen nog even van doorwerken. Er staat een hoop te gebeuren in het nieuwe jaar en er zullen veel maatregelen worden getroffen om onze economie op koers te houden. 

Één maatregel die al enige tijd rond was en doorgevoerd zal gaan worden, is de verhoging van de assurantiebelasting. Het verhogen van de assurantiebelasting lijkt op zichzelf niet zo een groot punt. En de media besteden er op dit moment ook bijzonder weinig aandacht aan. Maar het heeft wel dergelijk grote gevolgen op onze kosten. Vanaf 1 januari 2013 zal deze belastingheffing stijgen van 9,7 naar 21 procent. Deze heffing betaalt u over onder andere de autoverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering en de opstalverzekering. Deze belasting geldt niet voor zorgverzekeringen en uitvaartverzekeringen.

Uitgaande van een totale jaarpremie over deze verzekeringen van ongeveer € 800,- per jaar (incl. kosten en assurantiebelasting), zullen de kosten vanaf 2013 stijgen naar € 882,41!

Het wordt dus nog belangrijker om je inkomsten en uitgaven goed te beheren en inzichtelijk te hebben. Dit kan natuurlijk met behulp van onze software, maar ook door te letten op de volgende zaken.

Maandelijks opzegbaar

Voor de schadeverzekeringen geldt over het algemeen een looptijd van één jaar. Na afloop van deze periode volgt een verlenging van één jaar, maar u hebt wel de mogelijkheid om deze verzekeringen op te zeggen met een opzegtermijn van één maand. U kunt de verzekeringen nu opzeggen, op zoek gaan naar de beste en goedkoopste dekking en deze weer afsluiten vanaf de beëindigingsdatum van de vorige verzekeringen. Door te kiezen voor jaarbetaling kunt u veel geld besparen.

Zorgpremies vergelijken

Als alle zorgpremies bekend zijn is het echt de moeite om de verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken. De dekking van de basisverzekering hoeft u niet te vergelijken, die is namelijk bij alle verzekeraars gelijk. Maar de hoogte van de aanvullende zorgpremies lopen erg uiteen. De meeste verzekerden blijven de verzekeraar trouw of nemen de moeite niet, maar juist nu is het belangrijk. Overstappen is vaak eenvoudig en uw nieuw verzekeraar help zorgt er meestal voor dat de overgang goed verloopt.