Regelmatig brengt BankingTools nieuwe versies van de software uit. In mei 2013 is versie 4.3 verschenen. Hierin zijn weer veel wijzigingen en uitbreidingen opgenomen. Lees onderstaand welke dat zijn

IBAN en updates

Eén van de belangrijkste is het automatische update-mechanisme dat is ingebouwd. Hierdoor worden de nieuwe softwareupdates automatisch opgehaald en geïnstalleerd. Dit is - zeker in 2013 - heel belangrijk, omdat de banken dit jaar allemaal overstappen op de nieuwe IBAN-rekeningnummers. Vóór 1 februari 2014 moet dat zijn gebeurd. Als de rekeningnummers wijzigen, verandert ook de inhoud van de downloadbestanden. Dit kan betekenen dat u uw bankgegevens niet meer kunt importeren.

BankingTools zit hier bovenop en zodra we een wijziging zien, maken we een update. Die wordt automatisch bij u geinstalleerd (als u een actief serviceabonnement heeft). NB: voor deze update service moet eenmalig extra software worden geinstalleerd.

In april 2013 is het bestand van ING Bank gewijzigd. Transacties van Oranjerekeningen worden in oudere versie van Cashflow niet goed geimporteerd. In Cashflow 4.3 gaat dit wel goed.
Op 22 april 2013 heeft RaboBank het nieuwe SEPA-CSV geintroduceerd. Oudere versies van Cashflow kunnen dit bestand niet importeren. Cashflow versie 4.3 wel !!!
Op 17 juni 2013 heeft ING Bank het formaat van hun downloadbestanden gewijzigd. In oudere versies van Cashflow ontstaan hierdoor dubbele bankrekeningen. In Cashflow versie 4.3 gaat importeren wel goed!!!

Waar moet u op letten als u overschakelt van versie 3 naar versie 4.3?

Waar moet u op letten als u overschakelt van versie 4 naar versie 4.3?

Nieuwe features

 • Aanpassing voor importeren. De actie na het importeren van een bestand is veranderd in een instelling (Applicatieknop linksboven - knop [Instellingen/Opties] - tabblad [Importeren]). Hierdoor wordt niet meer na iedere import de vraag gesteld [Verplaatsen – Verwijderen – Laten staan].
 • Aanpassing voor importeren. Na import kunnen de bestanden ook worden verplaatst naar een eigen gekozen map Instellen via (tabblad [Importeren]- [Instellingen/Opties]).
 • Aanpassing voor importeren. Tijdens import wordt eerst een lijst getoond met gevonden rekeningen. Uit deze lijst kan worden gekozen welke rekeningen wel en niet moeten worden geimporteerd.
 • Nieuwe manier van rubriceren na het importeren van transacties. De vraag over het rubriceren wordt niet meer gesteld en afhankelijk van een instelling  worden nieuw geïmporteerde transacties wel of niet automatisch gerubriceerd.
 • Nieuwe manier van automatisch rubriceren van bestaande transacties. Door de gebruiker handmatig toegekende rubrieken worden niet meer opnieuw automatisch gerubriceerd (optioneel).
 • Na het opstarten van het programma wordt in het scherm “invoerlijst” de jongste transactie weergegeven.
 • Cashflow controleert zelf of er updates beschtkbaar zijn en zal deze ook automatisch installeren. Aanpassingen aan nieuwe (IBAN) bankbestanden kunnen zo snel worden doorgevoerd.
 • De knoppen ‘Nieuw, Wijzigen, Verwijderen en Dupliceren’ zijn duidelijker zichtbaar.
 • Nieuwe Nibud referentiecijfers (2013)om uw uitgaven te vergelijken met andere huishoudens in een soortgelijke situatie en voor het opstellen van een persoonlijke begroting.
 • Na het rubriceren wordt het percentage gerubriceerde transacties getoond (op basis van alle transacties). Dit scherm kan worden uitgezet in het scherm zelf en worden aangezet in de instellingen.
 • Als er in een bankbestand nieuwe rekeningen aanwezig zijn, worden deze automatisch aangemaakt. Gegevens zoals ijksaldo en ijkdatum kunt u later toevoegen via de onderhoudsfunctie.
 • In verband met het vorige punt is de volgorde van de kolommen in Onderhoud rekeningen gewijzigd.
 • Er is een updatemechanisme toegevoegd waarmee het programma automatisch updates/patches kan ophalen en installeren. Hierdoor kan in het vervolg heel snel een patch i.v.m. een wijziging van een bankformaat worden opgehaald.
 • Er wordt op een andere wijze gecontroleerd op de uniciteit van een transactie. Als een bestand wordt geïmporteerd waarvaan al een gedeelte met de vorige versie is geïmporteerd, kan dit resulteren in dubbele transacties. Daarom wordt voorlopig een waarschuwing getoond als er in het importbestand overlap wordt gedetecteerd.

Bug Fixes

 • Crashen bij het opstellen van het budget, met name als gebruik werd gemaakt van de kopieerfuncties (van jaar naar maand etc.)
 • In het scherm “per rubriek per maand” waren niet altijd de gegevens zichtbaar.
 • Maken en teruglezen van een back-up onthield niet de door de gebruiker gekozen locatie.
 • In alle schermen kan nu de meest rechtse kolom breder worden gemaakt.
 • Na het wisselen van administratie kreeg je soms in de invoerlijst de uitgebreide omschrijving te zien.
 • Probleem bij het opstarten van Assistant als de administratiemap niet meer bestond.