Het gebruik van een huishoudboekje is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Steeds meer mensen beheren er hun financiën mee. In principe is het gebruik van een huishoudboekje voor iedereen relevant. Zeker gezien de economische ontwikkelingen en de aanhoudende crisis. Uit de praktijk blijkt echter dat lang niet iedereen een huishoudboekje gebruikt. Het nut en de noodzaak ervan is niet geheel duidelijk en lijkt soms irrelevant.

Maar niets is minder waar, het bijhouden van je financiën in een huishoudboekje voorkomt een hoop ellende. Niet alleen krijg je meer grip op je uitgaven maar ook een beter besef van wat er daadwerkelijk aan inkomsten binnenkomt. Het hebben van overzicht creëert bewustzijn, waardoor men vervolgens niet meer lukraak geld uitgeeft maar juist beheerster met hun geld omgaat.

Uit een recent uitgevoerd onderzoek blijkt dat het ontbreken van overzicht, één van de oorzaken voor financiële problemen is, maar niet de belangrijkste. Onderstaand de andere oorzaken op volgorde van belangrijkheid.

Oorzaken financiële problemen

  • Dure levensstijl
  • Gebrekkig financieel beheer
  • Terugval in inkomsten

Dure levensstijl

Door een te dure levensstijl komen mensen van alle sociale klassen in de problemen. Op de een of andere manier zijn we geneigd om boven onze stand te leven. We laten ons verleiden door onze omgeving of door alle reclames die we voorgeschoteld krijgen. Toch een nieuwe auto, die dure TV en een luxe(re) vakantie. Ook al weten we eigenlijk dat we het niet zouden moeten doen. Hier ontstaan ook vaak de eerste problemen.

Gebrekkig financieel beheer

Het er op na houden van een te dure levensstijl gaat gepaard met het afsluiten van persoonlijke leningen, het niet afbetalen van creditcard uitgaven en roodstaan op onze bankrekeningen. Dit lijken op het eerste gezicht geen grote problemen en we sussen onszelf met de gedachten dat we het volgende maand wel oplossen. Hier gaat het meestal fout. De schuldenlast loopt op, de rente bij de betreffende instanties ook en daarmee de problemen.

De posten waar men achterstanden oploopt zijn voornamelijk op het gebied van elektriciteit, gas en water en de ziektekostenverzekering. Daarnaast vergeten we vaak dat we deze schulden, van vorige maand, nog even moesten afbetalen. Resultaat: “oeps” weer een maand extra kosten en rente betaald! Het vooruit schuiven van betalingen zorgt er ook vaak voor dat onverwachte uitgaven opeens ook heel ongemakkelijke uitgaven worden. Want er moest immers nog iets betaald worden en nu is er al weer een extra kostenpost bijgekomen.

Terugval in inkomsten

Wanneer men de bovengenoemde zaken nog redelijk onder controle weet te houden is de derde belangrijkste reden de terugval in inkomen. Dit is iets waarop weinig mensen zijn voorbereid en waarvoor ook bijna niemand een buffer heeft. Door de aangeleerde gewoontes zoals lenen, vooruitschuiven en later betalen, blijft er vaak te weinig over om te sparen voor een buffer. Wanneer men dan geconfronteerd word met een terugval in inkomen, persoonlijk of van de partner, zijn de rapen gaar. Niet alleen is het dan extra moeilijk om het hoofd boven water te houden, maar is het bijna te laat om grotere problemen af te wenden.

Cashflow

Gelukkig zijn er manieren om de bovengenoemde zaken te voorkomen. Het begint met overzicht. Wat geeft u waar aan uit? Wat komt er daadwerkelijk binnen? Wat zijn de belangrijkste vaste kostenposten en hoe is het verloop van uw saldo. Zijn er mogelijkheden tot besparing?

Al deze elementen kunt u met behulp van ons programma zeer duidelijk en eenvoudig inzichtelijk maken. Wanneer u de vier simpele stappen doorloopt, heeft u in een mum van tijd, al een heleboel antwoorden op uw financiële vragen. Natuurlijk kunnen wij niet voorkomen dat u onverwachte uitgaven heeft of een terugval in inkomen, maar wij kunnen u er wel beter op voorbereiden!