De uiterlijke datum waarop u uw aangifte inkomstenbelasting gedaan moet hebben is al bijna aangebroken. De deadline hiervoor is namelijk 1 april. Wel is het mogelijk om hiervoor uitstel aan te vragen tot 1 september.  Als u te laat bent met deze aangifte, heeft dit een aantal gevolgen.

Vraag uitstel op tijd aan

Er is niks mis met het vragen van uitstel, maar doe dit wel op tijd. Zodra u weet dat u de deadline niet haalt, is het raadzaam om direct uitstel aan te vragen. Aangifte doen kan op drie manieren: Schriftelijk, digitaal en telefonisch. Lees hier meer over het aanvragen van uitstel voor belastingaangifte.

Verzuimboete van €226

Als u voor 1 april uw aangifte niet heeft gedaan en daarbij ook geen uitstel heeft aangevraagd, dan ontvangt u niet meteen een boete. U krijgt namelijk eerst een herinnering waarin staat dat u de aangifte alsnog binnen zeven dagen kunt doen.

Wanneer u vervolgens opnieuw verzuimt aangifte te doen, krijgt u een aanmaning. Hierop staat een nieuwe periode aangegeven waarbinnen u deze aangifte moet doen. Redt u het de daaropvolgende keer weer niet? Dan legt de Belastingdienst u een eerste verzuimboete op van €226.

Flinke toename van de verzuimboete

De eerste verzuimboete is nog maar een begin. Deze boete kan flink oplopen als u de tweede keer weer verzuimt, want dan krijgt u een boete van €984. Uiteindelijk als u vaker te laat bent, kan deze boete oplopen tot €4920. Dit is natuurlijk zonde en niet nodig, zorg er dus voor dat u de aangifte op tijd doet!

De gevolgen van te laat indienen…

Het te laat indienen van uw belastingaangifte heeft een aantal gevolgen. De Belastingdienst legt  een ‘ambtshalve aanslag’ op. De ambtshalve aanslag is een aangifte gebaseerd op een geschat belastbaar inkomen. Valt deze aangifte erg hoog uit, dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

Sneller aangifte doen?

Met behulp van BankingTools is het doen van uw aangifte stukken eenvoudiger. Al uw posten zijn duidelijk en overzichtelijk gerubriceerd en opgeteld. Het is van groot belang om deze naast uw vooruit ingevulde aangifte te houden. Hiermee kunt u controleren of de reeds ingevulde posten wel overeenkomen met de werkelijkheid. Probeer nu gratis ons product uit en ervaar het gemak!