Wat is PSD2? Inhoud en gevolgen voor consumenten

De PSD2 is een nieuwe Europese richtlijn voor betaaldiensten die in 2018 definitief ingaat. De wetgeving moet vooral zorgen voor meer concurrentie en innovatie door het wegnemen van drempels voor nieuwe aanbieders op de Europese betaalmarkt. Maar wat houdt de richtlijn precies in? En wat betekenen de nieuwe regels voor consumenten? In dit artikel leggen we het haarfijn uit.

De PSD1 als basis

De PSD (Payment Service Directive) is een Europese richtlijn die zorgt voor de regulering van betaaldiensten in de Europese Unie. In 2007 werd de eerste versie van deze richtlijn, de PSD1, aangenomen door het Europees Parlement. Het doel: een uniforme betaalmarkt creëren binnen de Europese Unie. PSD1 heeft bijvoorbeeld de ontwikkeling van SEPA mogelijk gemaakt. Dankzij dit systeem is het mogelijk geworden om gemakkelijk en kosteloos geld over te boeken naar andere SEPA-landen.

PSD2 als opvolger

PSD2 is de herziene versie van de PSD1. De nieuwe richtlijn moet vooral tot meer innovatie en concurrentie leiden. De EU-lidstaten hebben tot januari 2018 de tijd gekregen om de regeling in hun nationale wetgeving te integreren. In Nederland en België is dat niet gelukt, men verwacht de wetswijziging in juni van dit jaar. Het uitstel is ook bedoeld om banken meer tijd te geven om hun systemen aan de eisen van de PSD2 aan te passen.

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de PSD1

Om na te gaan wat de PSD2-richtlijn precies betekent voor u als consument, is het verstandig om even te kijken naar de wijzigingen ten opzichte van de PSD1.

  • Winkels, webshops en andere bedrijven mogen voortaan geen toeslagen meer rekenen voor debitcardbetalingen (gewone bankpassen) en creditcardtransacties (onder meer Mastercard en Visa). Momenteel mogen bedrijven de kosten die ze maken voor betaaltransacties nog wel doorberekenen aan klanten. Voor andere betaalmiddelen, zoals AfterPay en acceptgiro’s, mogen onder de PSD2 wel nog extra toeslagen worden berekend. Die mogen echter nooit hoger zijn dan de daadwerkelijk door de aanbieder gemaakte kosten.
  • De PSD2 maakt het mogelijk om derden toegang te geven tot de betaalrekening van een klant. Hiervoor is wel expliciete toestemming van de rekeninghouder nodig. Bovendien moet de derde partij een vergunning van de DNB of andere erkende toezichthouder uit de Europese Unie hebben.

Toegang derde partijen tot bankrekening

De belangrijkste wijziging voor consumenten is dat het met de PSD2 mogelijk is om derden toegang te geven tot uw bankrekening. Die mogelijkheid is echter wel aan een paar beperkingen en maatregelen gebonden om misbruik te voorkomen.

  • Derde partijen kunnen alleen toegang tot de bankgegevens krijgen als de rekeninghouder daar expliciet toestemming voor geeft.
  • U moet de toestemming iedere drie maanden vernieuwen.
  • Derden kunnen onder de PSD2-regelgeving alleen toegang krijgen tot een rekening op gezag van De Nederlandsche Bank. De DNB is de hoogste financiële toezichthouder in ons land.
  • Er zijn twee soorten toegang: uw geeft toestemming om naar uw gegevens te mogen kijken (en/of automatisch te downloaden) of u geeft toestemming om namens u betalingen te doen

Huishoudboekjes en PSD2

Een voorbeeld van zo’n bovengenoemde derde partij is een bedrijf dat digitale huishoudboekjes aanbiedt. Het voordeel van een digitaal huishoudboekje ten opzichte van een papieren overzicht of een eenvoudig Excel-bestand is dat het programma uw inkomsten en uitgaven automatisch indeelt in duidelijke categorieën en alle soorten overzichten voor u maakt. Dankzij de PSD2-richtlijnen kunt u deze aanbieder toegang geven tot uw rekeningen, zodat uw banktransacties automatisch opgehaald worden, ook als u bijvoorbeeld rekeningen hebt bij meerdere banken. Zo wordt het gelijk een stuk eenvoudiger om een totaaloverzicht van al uw inkomsten en uitgaven te krijgen.

Maar nog belangrijker: het automatisch ophalen van transacties gebeurt bij een digitaal huishoudboekje als BankingTools dagelijks. Hierdoor zijn de gegevens altijd bijgewerkt en kan BankingTools actief signaleren en adviseren. Overschrijdt iemand door een bepaalde betaling zijn of haar budget? Dan kan BankingTools direct een melding versturen.