Deadline belastingaangifte over 2016Het is inmiddels duidelijk; de belastingaangifte moet voor 1 mei 2017 ingediend zijn. Een deel van de Nederlanders heeft de aangifte al achter de rug, een ander deel zal de aangifte op de valreep indienen en een klein deel zal te laat zijn. Maar wat gebeurt er eigenlijk als u de aangifte te laat opstuurt?

Uitstel

Als u van tevoren weet dat u de deadline niet gaat halen, kunt u vóór 1 mei uitstel aanvragen. Dit kunt u doen middels uw DigiD. Houd er echter rekening mee dat de Belastingdienst om een geldige reden zal vragen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u bepaalde gegevens nog niet tot uw beschikking heeft. Het is dan mogelijk om tot 1 september uitstel aan te vragen.

Speling

Mocht het gebeuren dat u de deadline van 1 mei nét niet haalt, verleent de Belastingdienst vaak een aantal dagen speling voordat uw aangifte ‘officieel’ te laat is. Uw aangifte kan dan nog op 2 of 3 mei ingediend worden. Dit komt meestal wel goed, maar het advies is om tóch te proberen de deadline van 1 mei te halen. Maak dus enkel gebruik van de ‘speling’ als u niet anders kan.

Verzuimboete

Als u enkele weken of maanden over de deadline heen gaat, kan de Belastingdienst een verzuimboete van €369 opleggen. Doet u herhaaldelijk te laat aangifte, kan deze boete zelfs oplopen tot €5.278.

Vergrijpboete

De situatie wordt problematischer als er opzettelijk zaken worden verzwegen bij het invullen van de aangifte. U zult in dat geval te maken krijgen met een ‘vergrijpboete’. De Belastingdienst heeft het dan over ‘grove schuld of opzet’. Denk bijvoorbeeld aan zwartspaarders die geen aangifte doen. Als de Belastingdienst dit ontdekt, zal de boete 150% van de ontweken belasting bedragen. Deze boete komt bovenop de oorspronkelijk te betalen belasting. In het geval van ‘grove schuld’, bedraagt de boete 75% van de verschuldigde belasting. De Belastingdienst bekijkt ook of er redenen zijn om de boete eventueel te verlagen of te verhogen. De boete zal lager uitvallen als er sprake is van verzachtende omstandigheden en hoger uitvallen als er sprake is van fraude of een eerdere vergrijpboete. 

Ambtshalve aanslag

Als iemand pertinent weigert om belastingaangifte te doen, zal de Belastingdienst meer doen dan enkel een boete geven. Er zal dan een schatting worden gemaakt van de verschuldigde belasting. Vervolgens legt de Belastingdienst een ‘ambtshalve aanslag’ op. Als u het daar niet mee eens ben, zult u in beroep moeten gaan.