Uw inkomsten en uitgaven analyserenWilt u exact weten waar u geld elke maand naartoe gaat? En bent u benieuwd naar het bedrag dat u periodiek opzij kunt zetten voor later of een onverwachte grote uitgave? Dan doet u er verstandig aan om een gedegen analyse los te laten op uw inkomsten en uitgaven. In dit artikel tonen we u hoe ruwe cijfers verandert kunnen worden in een goed onderbouwd overzicht dat gestalte geeft aan uw financiële toekomst.

Een begroting maken

Het maken van een solide financieel overzicht begint met het maken van een begroting. Omdat iedereen andere mogelijkheden, voorkeuren en wensen heeft, is elk inkomsten- en uitgavenpatroon uniek. Daarnaast kunnen met name uitgaven per maand soms sterk verschillen. December is dankzij de cadeaus en wat rijkelijker gevulde eettafels bijvoorbeeld een dure maand. Mei valt dankzij het vakantiegeld daarentegen juist meestal mee. Een goede planning stelt u in staat om het overschot uit een ‘rijke’ maand op uw spaarrekening te zetten of in dure maanden ontstane tekorten aan te vullen.

Uw financiën analyseren

Kale cijfers zonder context zeggen niet zo vreselijk veel. Een goede financiële analyse brengt met behulp van visuele communicatiemiddelen betekenis en trends aan in die vormeloze cijferbrij. Het visuele aspect is hierbij van groot belang. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat u met beeld sneller communiceert dan met woorden en dat visuele informatie sneller onze aandacht trekt. Bovendien is onze visuele intelligentie de afgelopen 100 jaar toegenomen. Een digitaal huishoudboekje van BankingTools is daarom een prima stukje gereedschap voor het maken van een visuele financiële analyse. Dat komt vooral omdat de Cashflow-software achter BankingTools alle inkomsten en uitgaven categoriseert, gebruikmaakt van presentatievormen als grafieken en tabellen en u in staat stelt om een jaarbegroting op te stellen.

Soorten uitgaven

Om uitgaven overzichtelijk te presenteren is het handig om ze onder te brengen in duidelijke categorieën.

  • Vaste lasten. Dit zijn kosten die steeds terugkeren en een groot deel van het budget opslokken. Voorbeelden zijn de huur/hypotheeklasten, energiekosten, verzekeringspremies en eventuele abonnementen of contributies.
  • Reserveringsuitgaven: deze uitgaven komen niet elke maand terug, maar wel eens in de zoveel tijd. U moet er dus wel wat geld voor reserveren. Denk bijvoorbeeld aan kleding, schoenen, materiaalkosten voor uw fiets of auto, eventuele vakanties en onderhoudskosten aan uw tuin en woning.
  • Huishoudelijke uitgaven. Dit zijn de directe kosten voor het levensonderhoud en kleine uitgaven. De hoofdmoot wordt gevormd door de wekelijkse boodschappen. Ook verjaardagscadeautjes, kleine aankopen bij de drogist of een bezoekje aan de kapper horen thuis in deze categorie.

Buffer

Auto’s, fietsen en elektrische apparaten gaan natuurlijk niet eeuwig mee. Door een huishoudboekje bij te houden en gebruik te maken van tools als de Nibud Bufferberekenaar en Cashflow Manager, kunt u probleemloos berekenen welk bufferbedrag u minimaal aan dient te houden om grote en onverwachte uitgaven te kunnen bekostigen.

Uw inkomsten

Het is natuurlijk zaak om naast de uitgaven ook de inkomsten in het digitale huishoudboekje op te nemen. Naast het loon of inkomsten uit ondernemerschap zijn dit toeslagen en onregelmatige inkomsten. Bij het laatste kunt u denken aan vergoedingen voor freelancewerk en eventuele schenkingen of erfenissen.

Trendberekening?

Door de bovenstaande inkomsten en uitgaven te budgetteren en te verwerken in het digitale huishoudboekje van BankingTools, ontstaat al snel een overzicht van uw financiële situatie. Heel handig is de trendlijn die u kunt oproepen. Door het maandelijkse verloop te analyseren kan een trend berekend worden (de zwarte lijn). Door de trend door te trekken naar het einde van het jaar, kan een (grove) indicatie worden gegeven van de resterende maanden. Zeker een aanrader. De trendlijn kan u namelijk belangrijke informatie geven over uw uitgaven en financiële mogelijkheden voor de rest van het jaar. Gaat de lijn omhoog? Dan houdt u per maand steeds meer geld over. Bij een vlak lopende lijn speelt u per maand quitte, terwijl een gestaag dalende lijn juist aangeeft dat u iedere maand geld tekort komt. Dit laatste kan een belangrijk signaal zijn om tijdig (besparings)maatregelen te nemen!