Sparen voor mijn pensioen: hoe doe ik dat en aan welk maandbedrag moet ik denken?Elke Nederlander ontvangt na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd een AOW-uitkering. Dit is een basaal basispensioen dat bedoeld is voor het dekken van de eerste levensbehoeften. Maar de AOW is geen vetpot. De kans is groot dat u een extra pensioentje nodig hebt om optimaal te kunnen genieten van een financieel onbezorgde oude dag. Veel werknemers bouwen extra pensioen op via hun werkgever. Werkgevers zijn echter niet wettelijk verplicht om een aanvullende pensioensregeling aan te bieden. Ondernemers en zzp’ers bouwen bovendien helemaal geen werkgeverspensioen op en moeten hun extra oudedagsvoorziening zelf bekostigen. Welke mogelijkheden hebt u om extra pensioen op te bouwen? En wat is een goed maandbedrag om te reserveren voor de oude dag? Wij laten het u zien.

Lijfrenteverzekering of bankspaarproduct

Lijfrenteverzekeringen en bankspaarproducten zijn belastingtechnisch voordelige manieren om een extra pensioenpot op te bouwen. Hoe werken deze constructies? Met een lijfrente of bankspaarregeling bouwt u in de loop der jaren een bepaald vermogen op. De bank of verzekeraar keert dit geld in termijnen uit vanaf het moment dat u officieel met pensioen gaat. U kunt uw geld op twee manieren inleggen. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om in één keer een groot bedrag te investeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een royale ontslagpremie. Maar het is ook mogelijk om elke maand of ieder kwartaal een vast bedrag weg te zetten. Omdat de inleg vast komt te liggen, wordt exact duidelijk welk bedrag u na uw pensionering ontvangt.

Verschil bij overlijden

Het belangrijkste verschil tussen een lijfrenteverzekering of pensioensparen bij de bank zit hem in de verdeling van het geld als u vóór de wettige pensioenleeftijd komt te overlijden. In het eerste geval strijkt de verzekeraar de inleg op. Bereikt u een bovengemiddeld hoge leeftijd? Dan bent u spekkoper en is de winst geheel voor u. Bij een bankspaarregeling wordt de looptijd van de uitkering vooraf vastgesteld. Na die vastgelegde looptijd stopt de uitkering. Komt u vroegtijdig te overlijden? Dan krijgen uw nabestaanden het inlegbedrag.

Belastingvoordelen lijfrente en banksparen

Een pensioen bij elkaar sparen via een lijfrenteverzekering of bankspaarproduct kan fiscaal erg voordelig zijn. Het inlegbedrag is in de opbouwfase bijvoorbeeld vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Daarnaast kunt u de ingelegde som van de inkomstenbelasting aftrekken. Die betaalt u namelijk pas op het moment dat het pensioenbedrag ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Het belastingvoordeel is wel gekoppeld aan een belangrijke en harde voorwaarde. Er moet namelijk sprake zijn van een pensioentekort. Of dit voor u geldt, kunt u gemakkelijk controleren op de site van de Belastingdienst.

Vrijheid met een spaarrekening of deposito

U kunt natuurlijk ook helemaal zelf de regie voeren over uw pensioenopbouw met een gewone spaarrekening of deposito. Aan deze spaarvorm zijn zowel voor- als nadelen verbonden. Het voordeel is dat u zelf bepaalt wat u spaart. In tijden van overvloed kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om een extra groot bedrag te reserveren voor de pensioenspaarpot. Het omgekeerde is natuurlijk ook het geval. In financieel zwaardere tijden zit u niet vast aan een vooropgesteld inlegbedrag. Helaas levert ‘gewoon’ sparen geen belastingvoordelen op. Integendeel, boven een bepaald bedrag (heffingsvrij vermogen) wordt spaargeld zelfs als vermogen belast. De historisch lage spaarrentes helpen momenteel ook niet bij het opbouwen van een mooi pensioen via de normale spaarrekening. Deposito’s leveren een hogere spaarrente op, maar zorgen er tegelijkertijd wel voor dat u minder gemakkelijk bij uw geld kunt. Shoppen loont zich vaak. Kijk eerst goed wat diverse aanbieders aan spaarrente bieden voordat u geld ergens vastzet.

Beleggen als pensioenstrategie

Beleggen is een andere tactiek om de pensioenpot te spekken. De kracht van beleggen is duidelijk: u kunt veel hogere rendementen behalen dan met andere spaarstrategieën of pensioenregelingen. Een indexfonds dat op de lange termijn een return van 8 tot 10 procent behaalt, kan in 30 jaar tijd een bedrag van een tot enkele tonnen opleveren. Tegelijkertijd zijn aan beleggen ook altijd bepaalde risico’s verbonden. Uw inleg kan ook een stuk minder waard worden. Bovendien wordt het verschil tussen winst en verlies veelal bepaald door marktontwikkelingen waar u zelf weinig tot geen invloed op heeft. Daarnaast zijn sommige beleggingsproducten erg ondoorzichtig. Verzekeraars boden in het verleden bijvoorbeeld geregeld woekerpolissen aan. Na aftrek van de vaak verborgen kosten, leverden deze producten uiteindelijk weinig tot niets meer op. Een echte kat in de zak dus. Beleggen is daarom geen spel dat iedereen even goed ligt. Een avontuurlijke inborst en enig inzicht in de wereld van de aandelenhandel en financiële producten zijn wel vereist.

Hoe bepaal ik een maandelijks pensioenbedrag?

Wat u per maand of kwartaal nodig heeft voor een onbezorgde oude dag, hangt natuurlijk sterk af van uw persoonlijke situatie. Hoeveel komt er elke maand binnen op uw rekening? En wat draagt u af aan vaste lasten? Het behoeft weinig toelichting dat het slim is om meer geld opzij te leggen voor de oude dag als u geen pensioenregeling via een werkgever hebt. Iemand met een goed werkgeverspensioen komt waarschijnlijk al een heel eind met een paar tientjes extra spaargeld per maand. Een zzp’er of andersoortige ondernemer moet toch al gauw wat meer opzij leggen voor later. Maandbedragen van enkele honderden euro’s zijn zeker geen overbodige luxe. Met succesvolle beleggingen kunt u de pensioenpot wat sneller vullen. Tegelijkertijd loopt u wel een groter risico op verlies. Ook het bezit (denk aan een bijna afbetaald huis of een auto) dat u in de loop der jaren heeft vergaard, bepaalt mede het bedrag dat u uiteindelijk moet wegzetten voor uw pensioen.  

Pensioenoverzicht met BankingTools

Wilt u tot in de details weten welk bedrag u maandelijks kunt reserveren voor pensioendoeleinden? Dan is het allereerst zaak om alle inkomsten en uitgaven in kaart te brengen. De digitale huishoudboekjes van BankingTools zijn de perfecte tools voor het uitvoeren van die klus. Al uw transacties worden automatisch ingedeeld in handige categorieën, zodat u direct een nauwkeurig beeld heeft van uw financiële verleden, heden en toekomst. Zo ziet u in een oogopslag wat er uiteindelijk overblijft voor het veiligstellen van een financieel gezonde en zorgeloze oude dag!