Vakantie

De kans is groot dat u als werknemer reikhalzend uitkijkt naar het loonstrookje van mei. Hier zit namelijk het vakantiegeld bij, een leuk extraatje bovenop uw normale salaris. Maar wat krijgt u eigenlijk aan vakantiegeld? En wat houdt u hier netto van over? Wij laten het zien.

Berekening van het vakantiegeld

Het brutoloon is de maatstaf voor het bepalen van de hoogte van het bedrag dat wordt uitgekeerd als vakantiegeld. Elke maand dat u een inkomen uit arbeid of uitkering ontvangt, bouwt u 8 procent vakantiegeld op over dit bedrag. Dit percentage is wettelijk vastgesteld. Het vakantiegeld wordt berekend over het loon van 1 juni van het afgelopen jaar tot 1 juni van het huidige jaar. Als uw inkomen door het jaar niet wijzigt, bedraagt het uiteindelijke vakantiegeld dus 96 procent van uw bruto maandsalaris. Het vakantiegeld wordt doorgaans in mei of begin juni uitbetaald. Werkgevers zijn verplicht om de vakantiebijslag (de officiële benaming voor het vakantiegeld) uiterlijk in juni over te maken.  

Het vakantiegeld heeft overigens wel alleen betrekking op het reguliere loon. U ontvangt dus geen vakantiegeld over extra inkomsten zoals overuren, uitgekeerde reiskostenvergoedingen, een dertiende maand of bonussen. Mensen die in deeltijd werken vormen in zekere zin een uitzondering. Zij bouwen namelijk wel extra vakantiegeld op als ze meer uren maken dan in hun contract zijn opgenomen. Ook uitzendkrachten hebben gewoon recht op vakantiegeld. Voor zelfstandigen zoals ondernemers, zzp’ers en freelancers geldt dat uiteraard niet.  

Bruto en netto

Het bedrag dat u uiteindelijk netto overhoudt van het vakantiegeld hangt af van de hoogte van het loon. Als u weinig verdient (minder dan 19.922 euro per jaar) valt u in het lage belastingtarief van 36,55 procent. Tussen de 19.922 euro en 66.421 euro bedraagt het belastingpercentage 40,4 procent, terwijl u bij een jaarinkomen boven de 66.421 euro op het hoogste belastingtarief van 52 procent uitkomt.

Bij de uitbetaling van het vakantiegeld wordt ook rekening gehouden met heffingskortingen,  zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Naarmate het inkomen stijgt, gaan de heffingskortingen omlaag. Door het progressieve belastingstelsel houden grootverdieners dus netto relatief minder vakantiegeld over dan de mensen met een lager inkomen. Het onderstaande overzicht laat zien wat u bij een bepaald bruto maandinkomen aan vakantiegeld kunt verwachten.

  • Op vakantie?

    1500 euro: bruto vakantiegeld 1440 euro, netto 1300

  • 2000 euro: bruto 1920 euro, netto 1050

  • 2500 euro: bruto 2400, netto 1300

  • 3000 euro: bruto 2880, netto 1450 euro

  • 4000 euro: bruto 3840, netto 1900

  • 4500 euro: bruto 4320, netto 2150

  • 5000 euro: 4800, netto 2300 euro

Ziekte en minder uren

Het kan zijn dat u door langdurige ziekte of ontslag een bepaalde periode slechts 70 procent van uw normale loon ontvangt. In dat geval valt ook het vakantiegeld een stukje lager uit, omdat u uiteindelijk ook maar over die 70 procent vakantiegeld opbouwt.

Vakantiegeld en BankingTools

U wilt natuurlijk ook weten wat het vakantiegeld betekent voor uw algehele financiële situatie. Kunt u het daadwerkelijk besteden aan een leuke vakantie of is het verstandiger om het vakantiegeld weg te zetten om zo de broodnodige spaarbuffer te vergroten? Met een digitaal huishoudboekje van BankingTools bent u er zo achter. Het programma geeft u de mogelijk om online alle inkomsten en uitgaven te rubriceren en zo het vakantiegeld perfect in het financiële totaalplaatje in te passen.