Gemiddeld ging de Nederlander ruim twee weken op vakantie en dat kostte ongeveer 2.600 euro. De inkomens beneden modaal gingen doorgaans een week (72% van hen) en gaven gemiddeld 1.500 euro uit aan de vakantie. De hogere inkomens gingen twee tot drie weken (32% van hen) en waren hier gemiddeld 4.000 euro aan kwijt.

Waar deden we het van?

De meeste mensen gebruiken het vakantiegeld voor vakantie (43%). Maar ook een groot gedeelte (38%) gebruikt het om te sparen. 16% van de huishoudens geeft aan dat het gewoon op de grote hoop terecht komt.
Overigens gebruiken de huishoudens die niet op vakantie gaan, het vakantiegeld vooral om mee te sparen, om schulden af te lossen en voor huishoudelijke uitgaven.

Bron: Nibud 2015