Hoe berekent u een persoonlijke rijksbegroting?Het is weer bijna Prinsjesdag. Dit jaarlijks terugkerende ritueel staat in het teken van de rijksbegroting (ook vaak miljoenennota genoemd), een overzicht van alle geplande inkomsten en uitgaven van de Nederlandse rijksoverheid in het komende regeringsjaar. De miljoenennota is ook een mooi bruggetje naar het opstellen van een persoonlijke rijksbegroting. Hoe gaat het maken van een eigen begroting in zijn werk? En wat zijn de belangrijkste zaken waar u rekening mee moet houden? Wij zetten de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rijtje.

Presentatie van de rijksbegroting

Prinsjesdag is een stukje oer-Hollandse traditie. Koning Willem-Alexander leest dan de troonrede voor en opent zo het werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer. De minister van Financiën presenteert op Prinsjesdag de miljoenennota en rijksbegroting aan het parlement. De rijksbegroting bestaat uit de afzonderlijke begrotingen van de ministeries en departementen van onze rijksoverheid. In de begrotingen worden de inkomsten en uitgaven per begrotingshoofdstuk aangegeven. Elk ministerie heeft een eigen begrotingshoofdstuk. In de budgettaire tabellen wordt vermeld welke geraamde uitgaven juridisch verplicht zijn. Voorbeelden zijn de uitgaven die rechtstreeks het resultaat zijn van wetgeving. Hoe hoger het percentage, des te beperkter is de budgetflexibiliteit.

Je persoonlijke begroting

Het voorbeeld van de landelijke rijksbegroting kan ook aanknopingspunten bieden om meer grip te krijgen op uw eigen financiële situatie. Met de nodige determinatie, discipline en het juiste gereedschap is het namelijk helemaal niet zo moeilijk om ook een persoonlijke begroting op te stellen. Met een eigen begroting kunt u precies in kaart brengen wat u te besteden hebt en welke financiële reserves er nog zijn.

Overzicht van inkomsten

Het maken van uw persoonlijke begroting begint met het categoriseren van alle inkomsten en uitgaven. Die zijn onder te verdelen in maandelijkse (salaris, eventuele toeslagen, huur, hypotheeklasten, zorgpremie) bedragen en uitgaven die per kwartaal, halfjaar of jaar voorbijkomen. Noteer alle inkomsten in de begroting. Behalve uw salaris horen daar ook de belastingteruggave, uw vakantiegeld en eventuele toeslagen bij. Tel vervolgens al uw inkomsten op. Deel het bedrag door 12 om uw gemiddelde maandinkomsten te berekenen. Een digitaal huishoudboekje als BankingTools is een prima partner bij het maken van een begroting. Het programma brengt namelijk alle inkomsten en uitgaven onder in aparte rubrieken. Tel wel geen bedragen dubbel. Haalt u de huurtoeslag bijvoorbeeld al van de huur af? Neem de huurtoeslag dan niet ook nog eens op in de categorie inkomsten.

Uitgaven in kaart brengen

Hebt u alle inkomsten op een rijtje staan? Noteer dan vervolgens alle uitgaven in de persoonlijke begroting. Voer eerst alle posten in. Denk bijvoorbeeld aan de huur of hypotheek, verzekeringen, boodschappen en benzinekosten. Vaste lasten zoals huur en energie vindt u gemakkelijk terug op uw bankafschriften. Reken vervolgens alle bedragen terug naar een gemiddeld bedrag per maand. Door alle uitgaven op te tellen, weet u nu hoeveel u gemiddeld per maand spendeert.

Financiële buffer opbouwen

Ook het aanleggen van een financiële buffer is een belangrijk aandachtspunt als het aankomt op het waarborgen van uw financiële gezondheid. De buffer (in het Engels vaak toepasselijk een emergency fund genoemd) is in feite een ‘surpluspot’ die gebruikt kan worden om grote en onverwachte uitgaven direct kunt betalen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De televisie, wasmachine, koelkast of een ander apparaat dat plotseling de geest geeft.
  • Ontslag of tijdelijke werkloosheid, waardoor uw inkomsten naar beneden gaan. Het is handig om in zo’n geval een extraatje achter de hand te hebben, zodat u zonder problemen uw huisvestingskosten en zorgpremie kunt blijven betalen.
  • Een onverwachte reparatie aan uw auto. Het is een hele opluchting als u de reparatiekosten gelijk uit eigen middelen kunt betalen zonder dat u daar geld voor hoeft te lenen of in de min komt te staan.

Uw buffer berekenen

Maar wat is eigenlijk een afdoende buffer? Aan welke bedragen moeten we dan denken? Het antwoord hangt deels af van uw eigen situatie en leefgewoonten. Hebt u een koophuis en een dure auto? Dan heeft u een grotere buffer nodig dan wanneer u in een huurhuis woont en geen of slechts een bescheiden auto bezit. Stel u bij het bepalen van een buffer bij voorkeur de volgende vraag: kan ik met het bedrag dat ik achter de hand heb nog een tijdlang mijn vaste uitgaven bekostigen als ik een aantal maanden weinig of geen inkomsten zou genieten? Als het antwoord ja is, zit u over het algemeen goed. Met de Nibud Bufferberekenaar is het trouwens mogelijk om na te gaan welk bufferbedrag in uw situatie noodzakelijk is om nare verrassingen te voorkomen.

Aan de slag met uw begroting

Door met een digitale huishoudboekje als BankingTools een jaarbegroting te maken, krijgt u al snel een gedegen overzicht van uw financiële situatie. En dat helpt bij het maken van de juiste keuzes en het plannen van uw uitgaven. Hebt u nog geen persoonlijke begroting? Ga dan snel aan het werk met het inzichtelijk maken van uw financiën! Zo creëert u overzicht, rust en stabiliteit.