Belastingaangifte te laat: wat zijn de gevolgen

Aan het invullen en insturen van de jaarlijkse belastingaangifte is een deadline verbonden. 1 mei geldt als de uiterste inleverdatum. Maar wat gebeurt er als u te laat bent en uw aangifte niet voor die datum naar de fiscus heeft gestuurd? Wij vertellen het u.

De eerste stappen: herinneringsbrief en aanmaning

De eerste stap die de Belastingdienst onderneemt als uw aangifte te laat binnenkomt of als u geen aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, is het sturen van een herinneringsbrief. Hierin wordt u opgeroepen om alsnog aangifte te doen. Negeert u deze brief nadat hij op de deurmat is geploft? Dan kunt u rekenen op een aanmaning. Die bevat een nieuwe termijn waarbinnen u de aangifte moet insturen. Zeker in het geval van aangiften die iets (denk aan een paar dagen) te laat binnenkomen, is de fiscus meestal wel coulant.

De verzuimboete

Als u echt serieus (weken of maanden) te laat bent, de nieuwe aangiftetermijn overschrijdt of helemaal geen aangifte doet, maakt de Belastingdienst een schatting van uw inkomen (ambtshalve aanslag) en brengt de fiscus een verzuimboete in rekening. Die verzuimboete bedraagt 369 euro als u niet op tijd aangifte doet voor de inkomsten-, erf- of schenkbelasting. Het bedrag kan zelfs oplopen tot ruim vijfduizend euro als u herhaaldelijk verzuimt om aangifte te doen. Als u niet tijdig vraagt om de toezending van een aangifte bedraagt de verzuimboete zelfs 2639 euro. Structureel te laat zijn of geen aangifte doen kan zelfs resulteren in een proces-verbaal.

Opzettelijk geen aangifte gedaan: vergrijpboete

Het wordt nog problematischer en duurder als er opzettelijk zaken worden verzwegen of als gegevens doelbewust verkeerd zijn ingevuld. In dat geval spreekt de Belastingdienst van ‘kwade opzet’ of ‘grove schuld’. Een goed voorbeeld van een dergelijk vergrijp is het niet of foutief aangeven van inkomsten uit sparen en beleggingen. Bij opzet brengt de fiscus als vergrijpboete 50 procent van het verzwegen belastingbedrag in rekening. Bij grove schuld gaat het om de helft. Daar komen vervolgens nog eens bedragen van 150 procent (opzet) of 75 procent (grove schuld) bovenop. De boete kan nog verder oplopen als u al eerder vergrijpboetes heeft gehad of als er sprake is van fraude. De Belastingdienst kan ook opteren voor een lagere boete als er sprake is van verzachtende omstandigheden.

Belastingaangifte te laat: wat zijn de gevolgenAandachtspunten tijdig insturen belastingaangifte

Gelukkig hebt u het tijdstip van aangifte grotendeels zelf in de hand. Houd de volgende aandachtspunten goed in het achterhoofd bij het invullen en versturen van de aangifte.

  • Acht u de kans groot dat aangifte doen voor 1 mei niet lukt? Vraag dan uitstel aan. Een verzoek om uitstel kan digitaal en met behulp van uw DigiD worden gedaan. U moet wel een reden voor het verzochte uitstel hebben. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u niet alle benodigde inkomensgegevens voor 1 mei binnen hebt. Als de Belastingdienst de aangevoerde reden als gegrond beschouwt, krijgt u doorgaans uitstel tot 1 september.
  • Controleer altijd de gegevens die al vooraf door de fiscus zijn ingevuld. Dit is geen overbodige luxe, want u bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor eventuele fouten in de aangifte. Een dubbelcheck met uw eigen bankafschriften kan dus geen kwaad. Hier komt ook een digitaal huishoudboekje goed van pas. Dit zorgt namelijk voor een handig en gebruiksklaar overzicht van al uw inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar.
  • Vergelijk de aangifte van 2017 goed met die van een jaar eerder. Dan ziet u of er grote afwijkingen zijn en of u wellicht aftrekposten bent vergeten.
  • Is er toch nog een fout in uw aangifte geslopen? Dit is geen probleem als u de aangifte corrigeert en opnieuw instuurt voordat u een aanslag van de Belastingdienst krijgt. De laatst ingestuurde aangifte telt namelijk.