Belangrijkste wijzigingen aangifte inkomstenbelasting over 2016

Het tarief in de tweede en derde schijf is gedaald van 42% naar 40,4%. Oftewel, mensen met een belastbaar inkomen boven de €20.000 zullen minder belasting betalen. Mensen die in 2016 de AOW-leeftijd bereikt hebben, krijgen tijdens de aangifte te maken met de tweede schijf. Het tarief in deze schijf is gedaald naar 22,5%. Ook is de derde schijf verlengd, van €57.585 naar €66.421.

De wijzigingen zijn als volgt:

  1. Een besparing van circa €600 bij een inkomen van €58.000
  2. In totaal ongeveer €1625 minder belasting bij een inkomen boven de €66.421.

Houd er echter rekening mee dat dit niet merkbaar is bij de belastingaangifte. In het geval van mensen in loondienst is het voordeel vaak al verrekend op de maandelijkse loonstrook. U zult dus niet opnieuw voordeel behalen. Sterker nog, u zult nu enkel te maken krijgen met de schuwzijde van deze regeling.

Ook zijn de aftrekposten ongunstiger geworden door de lage tarieven en zijn als gevolg minder waard. Mocht u in de afgelopen jaren gewend zijn geraakt aan een groot bedrag voor de hypotheekrenteaftrek, kan het gebeuren dat u een teleurstellende belastingaanslag ontvangt.

Eigen woning

  • U sluit een lening af voor uw eigen woning bij iemand die geen administratieplichtige is: Hier worden onder andere ouders of vrienden mee bedoeld. Deze lening zal voortaan bij de Belastingdienst gemeld moeten worden. Om u hieraan te herinneren is deze melding opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting.
  • U trekt de kosten van een eigen woning af: In de belastingaangifte over 2016 krijgt u slechts 50,5% van deze kosten terug van de Belastingdienst. Dit moet bij een inkomen vanaf €66.422 in de vierde belastingschijf.
  • U bezit een Rijksmonumentenpand buiten Nederland dat tot het Nederlandse culturele erfgoed behoort: Deze kosten mogen onder bepaalde voorwaarden volgens de monumentenregeling als aftrekpost meegenomen worden. 

Kinderalimentatie

In de aangifte over 2016 mag de 'contante waarde' van uw toekomstige kinderalimentatieverplichting in box 3 worden meegenomen als schuld. U zult hier zelf rekening mee moeten houden, aangezien dit niet wordt aangegeven tijdens het invullen van de aangifte. Als u wilt berekenen wat de contante waarde is, kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Zorgkosten

Er is dit jaar sprake van een verlaging van de aftrekkosten voor extra kleding en beddengoed. In het geval van deze kosten, mag u in uw aangifte een vast bedrag van €300 aftrekken. Als u in staat bent om aan te tonen dat uw kosten in 2016 hoger waren dan €600, kunt u een bedrag van €750 aftrekken.

Fiscaal partners

  • Het kan zijn dat u samen met een minderjarig kind ingeschreven staat in een opvanghuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Als daar nog een meerderjarige woont, bent u volgens de regels fiscale partners met deze meerderjarige. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u er ook voor kiezen om geen fiscale partners te zijn.
  • Als het kind van uw ex-partner (met andere woorden, uw stiefkind tijdens het huwelijk) bij u woont, is het mogelijk om fiscale partners te zijn met uw stiefkind. Indien u beiden nog geen 27 jaar bent op 1 januari 2016, kun u een gezamenlijk verzoek indienen om geen fiscaal partner te zijn.

Deadline

Ook in 2017 is de deadline voor de aangifte op 1 mei. Mocht de aangifte vóór 1 april ingediend worden, zult u voor 1 juli bericht ontvangen van de Belastingdienst. Als het u niet gaat lukken om de deadline van 1 mei te halen, kunt vóór deze deadline uitstel vragen tot 1 september 2017.