Aftrekposten bij uw belastingaangifte over 2016U wilt natuurlijk niet te veel belasting betalen. Sommige uitgaven zoals zorgkosten, giften en kosten voor de eigen woning, kunt u aftrekken van uw inkomen. De te betalen inkomstenbelasting zal dan lager uitvallen. De Belastingdienst vult het grootste deel van deze aftrekposten niet voor u in. Het loont dan ook om u hierin te verdiepen.

Fiscaal partnerschap

Als u een fiscaal partner heeft, kan het lonen om samen aangifte te doen. U kunt uw inkomsten en aftrekposten verdelen en zo financieel voordeel behalen. Controleer zo nodig of u in aanmerking komt voor fiscaal partnerschap. Om baat te hebben bij fiscaal partnerschap, is het belangrijk dat u de aftrekposten aftrekt van het hoogste inkomen en de bijtellingen optelt bij het laagste inkomen. De hypotheekrente kan bijvoorbeeld van het hoogste inkomen afgetrokken worden; ook als u allebei eigenaar bent van de woning. Hou er rekening mee dat u niet alle posten door kunt schuiven. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om inkomsten uit uw freelance-werkzaamheden op te tellen bij het inkomen van uw partner.

Ga er niet vanuit dat het altijd voordeliger is om samen aangifte te doen. Als de partner met het laagste inkomen hoge ziektekosten heeft, kan het lonen om ieder apart aangifte te doen. Vul bij twijfel de aangifte op twee manieren in om direct het verschil te zien.

Wisselend inkomen en middeling

Het kan gebeuren dat u het ene jaar meer heeft verdiend dan het jaar ervoor. De kans is groot dat u dan te veel belasting betaalt. In het geval van een jaarlijks sterk wisselend inkomen kunt u voordeliger uitkomen als u gebruik maakt van de middelingsregeling. Het inkomen van drie aaneengesloten jaren wordt bij elkaar opgeteld en vervolgens door drie gedeeld. U kunt een specialist inschakelen om te berekenen of dit inderdaad voordeliger is. Als u dit liever zelf doet is er een handige rekentool.

Scheiden en alimentatie

Een scheiding kan gevolgen hebben voor de belastingaangifte. Aangezien er vaak verschillende factoren meespelen, kan uw aangifte vatbaar zijn voor fouten. Fiscaal partnerschap, een hypotheek, alimentatie en toeslagen hebben invloed op uw belastingaangifte. Vul uw aangifte aandachtig in, houd rekening met onregelmatigheden en win zo nodig informatie in bij de Belastingdienst.

Hypotheekrente

Woningbezitters hebben de mogelijkheid om bepaalde kosten - zoals de periodieke betalingen voor erfpacht en hypotheekrente - af te trekken. U komt in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek als de hypotheek gebruikt wordt voor de onderhoud of aankoop van uw eigen woning. Er wordt wel rekening gehouden met het eigenwoningforfait, oftewel een percentage van de waarde van de woning. Indien u weinig tot geen hypotheekrente betaalt, zal het eigenwoningforfait niet (volledig) worden verrekend.

Als u vorig jaar een woning heeft gekocht, kunt u de kosten voor de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de notariskosten eenmalig aftrekken.

Als u uw huis verkoopt, kan het zijn dat u te maken krijgt met de zogenaamde bijleenregeling. Deze is van toepassing als u uw huis verkoopt en vervolgens geld overhoudt, nadat u de eigenwoningschuld hebt afgelost. Er is dan sprake van overwaarde. Met de Rekenhulp Bijleenregeling ziet u wat in uw situatie de fiscale gevolgen zijn.

Giften

Als u regelmatig aan goede doelen doneert, komt u wellicht in aanmerking voor deze aftrekpost. Houd echter wel de inkomensafhankelijke drempel in de gaten. Verder kan het lonen om uit te rekenen of het voordeliger is om eens per twee jaar - in plaats van jaarlijks - het dubbele bedrag te doneren. Een gift aan goede doelen kan op twee manieren plaatsvinden, namelijk als periodieke gift of als gewone gift. Bekijk de website van de Belastingdienst om zeker te weten of uw gift aftrekbaar is.

Studiekosten

Als u - of uw fiscale partner - kosten maakt voor een beroepsgerelateerde studie, bestaat de mogelijkheid om deze deels af te trekken. Denk bijvoorbeeld aan de studiekosten en de kosten voor het leermateriaal. Voor de aftrek van studiekosten geldt een drempelbedrag van 250 euro.

Reiskosten openbaar vervoer voor het werk

Als u in loondienst bent en met het openbaar vervoer reist, mag u onder bepaalde voorwaarden een vast bedrag aftrekken van uw inkomen. Deze reisaftrek geldt voor mensen die minimaal 10 kilometer van hun werk wonen en hier minimaal één dag per week naartoe gaan. Houd er rekening mee dat u niet de werkelijk gemaakte kosten af mag trekken. Als u van uw werkgever een vergoeding ontvangt voor uw reiskosten, zal u deze vergoeding van het vaste bedrag af moeten trekken. Het vaste bedrag dat u jaarlijks mag aftrekken, kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

Ziektekosten

Als u zorgkosten heeft, mag u bepaalde kosten aftrekken. Dit worden specifieke zorgkosten genoemd en moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Specifieke zorgkosten zijn ziektekosten zoals kosten voor medicijnen, maar bijvoorbeeld ook kosten voor hulpmiddelen. Om in aanmerking te komen, moeten deze kosten boven een inkomensafhankelijk drempelbedrag uitkomen. Bereken op de website van de Belastingdienst welke uitgaven u wel en niet kunt aftrekken.

Let op!

Er vinden elk jaar wijzigingen plaats in het overheidsbeleid. Dit houdt in dat er regelmatig veranderingen plaatsvinden op het gebied van de belastingaangifte. De Belastingdienst past haar werkwijze jaarlijks aan en controleert bijvoorbeeld extra op bepaalde aftrekposten.

Bron: Nibud