Cashflow V4 - Foutmelding bij opstarten Assistant v4.1

Foutmelding bij opstarten Assistant v4.1

Probleem

Als u v4.1 heeft geïnstalleerd en het programma Assistant opstart krijgt u de volgende melding:

Foutmelding

Als u vervolgens op [OK] klikt stopt het programma en kunt u een foutenrapport verzenden. In dit foutenrapport ziet u onder andere de volgende tekst:

exception class : EListError
exception message : List index out of bounds (-1).

Oorzaak

Er zijn meerdere oudere versies van het programma Assistant geïnstalleerd op uw PC en de zogenaamde Import Wizard kan hier niet mee overweg.

Oplossing

Verwijder via het Configuratiescherm van Windows alle oudere versies (lager dan v4) van Assistant. Maak eventueel eerst een back-up van uw administratie binnen de laatste versie. Verwijder na het de-installeren handmatig de data-mappen.

XP

C:\Program Files\BankingTools\C@shflow v3.2\Data34011
C:\Program Files\BankingTools\C@shflow v3.3\Data34011
C:\Documents and Settings\NAAM\Application Data\Bankingtools\CashflowV34\Data34011
C:\Documents and Settings\NAAM\Application Data\Bankingtools\CashflowV35\Data34011

Vista - Windows 7

C:\Users\NAAM\AppData\Roaming\BankingTools\CashflowV3X\Data34011

NAAM = uw gebruikersnaam op uw computer